Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
50
tot aankoop van kaarten enz. Van liet vonnis van den
burgemeester is beroep toegelaten op den landraad, en van
dezen nogmaals op de koninklijke regering. Zijn dat nu
midden-eeuwsche strafbepalingen ? Zijn zij nu van dien
aard, om aanleiding te geven tot bet vijandelijk tintamarre,
alsof er van een Russische knoetregering sprake was ').
Maar bovendien bestaat er een zeer afdoende reden,
waarom de poenale sanctie der leerplichtigheid in Pruissen
niet gevoeld wordt; deze nl. dat er geen gelegenheid is,
haar toe te passen. Zoo getuigt het „Exposé de l'Empire"
van 1863 '): „Gegenwärtig ist alles das nur Drohung, und
die Strafen kommen fast niemals zur Anwendung; aber die
Wirkung ist da". En eensluidend zijn de verklaringen van
Baudouin omtrent de verschillende staten. Zoo zegt hij
van Pruissen^): „D'ailleurs ce système de pénalité, je me
hâte de le dire, n'est jamais ou presque jamais appliqué,
parce ce qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer. Pendant le
cours de l'année qui vient d'écouler, le nombre des
amendes infligées pour inobservation non motivée de la
loi a été, si ma mémoire est fidèle, de moins de dix pour
le royaume de Prusse tout entier; on peut donc dire, qu'il
n'y a lieu d'appliquer aucune peine". Van Saksen-Altenburg *) :
„Ces mesures sont déjà connues, mais ici, plus encore
qu'ailleurs, elles sont tombées en désuétude, parce que depuis
plus de cinquante ans il n'y a plus lieu de les appliquer".
Van Saksen-Meiningen ...... tout cela se retrouve dans
') Jules Simon t. a. p. bl. 304: „Ce qui revient toujours dans les
discours dc nos adversaires, c'est le gendarme, la prison, le knout. Ce qui
revient le plus souvent dans la législation des peuples, qui ont admis l'in-
struction obligatoire, c'est l'avertissement, la réprimande, l'amende."
') De geciteerde woorden zijn te vinden in,de vertaling van het Exposé,
bij Engel, t. a. p. bl. 137.
3) T. a. p. bl. 110.
4) T. a. p. bl. 235.
5) T. a. p. bl. 237.