Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
48
dan ook gevoeld; en volle drie bladzijden wijdt hij aan de
verdediging der stelling, dat de tusschenkomst van den staat
hier noodig is. Drie uitstekende bladzijden; maar die niets
anders zijn dan een welsprekende pleitrede voor — de leer-
plichtigheid. Het is mij dan ook onbegrijpelijk, hoe die-
zelfde Altmeijer elders spreken kan op een wijze alsof
hij anti-interventioniste a outrance was. Kan men bewijzen,
dat Factory-Aots, of wat dan ook, beter en deugdelijker mid-
delen zijn, wij zullen onze zaak gaarne gewonnen geven;
want het is ons om het doel, en niet om het middel te
doen. Maar men bewere niet, dat het eene wel, het andere
niet een dwangmiddel is: in dat opzicht is er tusschen
beiden niet het minste verschil.
4". Behoeftige ouders, die hun kinderen niet ter schole
zenden, moeten uitgesloten worden van de bedeeling. Aan
de weldaad der bedeeling kunnen wij zulke voorwaarden
stellen als wij zelve goedvinden. Daarom zullen wij van
eiken huisvader eischen, dat hij zijn kind ter schole zende.
Doet hij dat niet, zoo onthouden wij hem zijn bedeeling,
voor het geheel of voor een gedeelte ').
Vooreerst geldt ook hier weder dezelfde opmerking, dat
slechts een gedeelte der schoolverzuimers door dien maat-
regel zoude getroffen worden. Gesteld, hij hielp voor de
inderdaad groote menigte der bedeelden, zou daarmede de
vijand overwonnen zijn? „Ik voor mij" — zegt Opzoomer
met recht — „ducht niet minder van een verdierlijkten
lioorens'and, al verdient hij ook meer dan genoeg om in
') Altmeijer t. a. p. bl. 46: „Qiic tous les établissements de bienfaisance,
hôpitaux, maisons hospitalières etc. soient fermés aux parents, qui ne veillent
pas il l'éducation de leurs enfants. Qu'on leur dise: si vous ne remplissez
pas vos devoirs de père de famille, la société vous enlèvera le pain et l'eau,
clic refusera un asile à votre vieillesse, elle laissera les maladies vous consumer
sur vos grabats" .... De man, die deze regelen schreef, verwe.-pt de leerplich-
tigheid , omdat zij een dwangmaatregel is !
S; T. a. p. bl. 104.