Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
40
heid te bestrijden. Gesteld, het kon de fabriekskinderen
redden nit dien lichamelijken en geestelijken ondergang, waar-
toe de arbeid gedurende de kinderjaren hen doemt; het
werken van jonge kinderen in de fabrieken is zeker niet
de eenige, ja zelfs niet de voornaamste grond van het onheil,
dat wij bestrijden.
Maar ook, dat zulke wetsbepalingen haar meer beperkt
doel bereiken, ook dat is lang niet boven allen twijfel ver-
heven. Te weten, dat het kiml niet op de fabriek is, kan
den wetgever niet genoeg zijn; zal het middel baten, zoo
moet hij tevens weten, waar het is en wat het doet'). En in
Frankrijk én in Engeland bestaan zulke wetten; hebben zij
aan haar doel beantwoord en aan de verwachting voldaan?
Engeland heeft sinds 1843 een strenge Factory-Act, die be-
paalt, dat geen kind onder 5 jaar in een fabriek werken
mag; dat geen kind onder 13 jaar langer mag werken dan
6'/2 uur per dag of 10 uur om den anderen dag, terwijl het in
het eerste geval 3 uur per dag, in het laatste 5 uur om
den anderen dag in de school moet doorbrengen. En die
wetsbepalingen werden in 1854 nog versterkt door de zoo-
genaamde Certified Industrial School's Act 2), die bepaalde,
dat de overheid elk kind onder 14 jaar, dat zij op straat
vindt zonder thuis en zonder middelen van bestaan, naar
de Certified Industrial School zenden mag. En welke zijn
nu hiervan de resultaten? Mr. Long, de ijverige secretaris
van de Birmingham Education Society, stelde op eigen
verantwoording op kleine schaal een enquete in, onderzocht
te Birmingham in 26 fabrieken 908 personen tusschen 13
en 20 jaar, en vond dat bijna de helft noch lezen noch
schrijven konden. Uit de verslagen van de Manchester and
') Cf. het „Rapport der Commissie, belast met het onderzoek naar den toe-
stand der kinderen in de fabrieken arbeidende,*' bl. 24.
A 11 m e ij e r t. a. p. bl. 45 , citeert dezelfde wet onder den naam van
„Dnnlop's Act."