Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
38
séparent les habitants des écoles, le peu de moyens pour
agir sur l'esprit des campagnards, etc.? Le croit-on sérieu-
sement, en présence des difficultés qu'on rencontre dans les
villes, où toute la population est groupée autour d'excel-
lentes écoles gratuitement ouvertes aux pauvres ? Espère-t on
l'amélioration volontaire de cette partie de la population
des villes et des campagnes, qui vit de la mendicité, alors
que l'ignorance est précisément une des causes de sa dé-
pravation ?"
Niet met directe, maar met zijdelingsche dwangmiddelen
willen zij te werk gaan.
1°. Sommigen spreken van de schoolgeldplichtigheid —
d. i. dat de ouders verplicht zijn, voor elk kind van zekeren
leeftijd schoolgeld te betalen; onverschillig of het kind al
dan niet ter schol e gaat.
Het is duidelijk, dat een zeer voornaam gedeelte van
hen, voor wie wij de Peerplichtigheid wensclien te zien
ingevoerd, door de schoolgeldplichtigheid niet zoude ge-
troffen worden ; ik bedoel de talrijke klasse van behoeftigen,
wier kinderen ook nu kosteloos onderwijs ontvangen, en
die men toch bezwaarlijk schoolgeldplichtigheid kan opleggen.
Overigens geloof ik, dat de maatregel goed zou werken;
maar waarom? Omdat hij inderdaad niets anders is dan
een vermomde leerplichtigheid. Dat begreep dan ook in
1857 de heer Blaupot ten Gate, toen hij, wanhopende
aan het verkrijgen der leerplichtigheid, als laatste poging
om het gewenschte doel te bereiken, zijn amendement over
de schoolgeldplichtigheid voorstelde ').
2". Zij, die noch lezen noch schrijven kunnen, moeten
niet worden toegelaten tot de uitoefening hunner politie-
ke rechten. Zij moeten geen betrekking kunnen krijgen,
') Cf. bl. 2 n. 4 dezer studie.