Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
37
en weerspannigen te doen. „C'est quarante ans qu'il faut
dire; et encore à une condition: c'est que les natures, qui
restent à vaincre, seront de la même trempe que celles qui
depuis quarante ans ont été vaincues. Il n'en est rien. S'il
faut respecter jusqu'au bout, respecter tout, la dépravation
invétérée, l'ignorance invincible, ce n'est pas quarante ans
qu'il faut attendre, c'est toujours."
Dat alles is, mutatis mutandis, van toepassing ook op
ons vaderland. En gedurende al dien tijd moet de kwaal
slechts blijven voortwoekeren en onheil blijven stichten!
Zelfs toegegeven, — wat ik betwist, —• dat het kwaad op
den langen duur door zedelijke middelen kan verwonnen
worden, ook dan nog verwerp ik die middelen, omdat haar
werking te langzaam is. De verdeeling van den arbeid,
dat groote beginsel onzer hedendaagsche industrie, hoe heil-
zaam ook voor de gemeenschap, is nadeelig en afstompend
voor het individu: de arbeider, die stil staat, terwijl de
overige zamenleving voorwaarts streeft, gaat met reuzen-
schreden achteruit. Voeg daarbij, dat juist diezelfde arbeider
zijn stem hoe langer hoe luider laat hooren, en men zal
met mij moeten vreezen dat, indien die stem in staat wordt
gesteld om redelijke taal te spreken, haar geraas een ge-
vaar dreigt te worden voor de veiligheid der maatschappij.
Andere tegenstanders der leerplichtigheid hebben dan ook
begrepen, dat met enkel zedelijke middelen het doel niet
bereikt kan worden. Zoo schrijft Altmeijer'): „Une
première question à poser, c'est de savoir si l'on croit
obtenir, par la persuasion seule, la fréquentation des écoles
dans les campagnes, lorsque les travaux agi-icoles réclament
pendant plusieurs mois de l'année tous les instants des
travailleurs, et qu'à cet obstacle viennent se joindre une
foule d'autres, tels que la longueur des distances, qui
') T. a. p. lutroductiou Xil.