Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
32
geest der Duitsche leerplichtigheid ; b. v. in Connecticut,
Maine, Vermont, Rhode-Island'). Allengs echter heeft men
in sommige staten, ondanks het gevaar der steeds toe-
stroomende landverhuizers, gemeend de dwangmaatregelen
te kunnen afschaffen, of althans ze niet meer te moeten
toepassen. En wat is er het gevolg van? Dat de staat
van het onderwijs lang zóó bloeijend niet meer is als men,
volgens de traditie van vroegeren toestand, gewoonlijk ver-
kondigt; dat de wederinvoering der leerplichtigheid ook
daar door competente rechters noodzakelijk geacht wordt.
Zoo verklaart Siljestroem: „In consequence of this state
of things it will probably soon become necessary to intro-
duce a law of compulsory education, or to put such law
into force wherever it already exists. I have heard many
persons, who are thoroughly conversant with all matters
relating to this subject, express opinions relative to the
probable future necessity for such a measure, however dis-
tasteful it may be to the national feeling En evenzoo
verklaart Barnard — de man, in wien Amerika nevens
Horace Mann den grooten patroon van bet onderwijs
eert —: „Nous voyons dans notre empire près de deux
millions d'enfants, entre 5 et 15 ans, qui ne reçoivent
<) T. a. p. bl. 28.
S) Cf. Altraeyer t. a. p. bl. 40. E. de Laveleye t. a. p. 954 vermeldt
omtrent Slassachusetta het volgende : „Une loi du 30 Avril 1862 impose à toutes
les communes le devoir de prendre des mesures contre le vagabondage et le dé-
faut de fréquentation de l'école. Tout enfant âgé de 7 à 16 ans , qui contrevient
aux règlements établis, peut être condamné à une amende de 20 dollars , à la
charge des parents, ou être placé par l'autorité dans un établissement d'édu-
cation."
Als bewijs, welke waarde men in Massachusetts en Connecticut aan het on-
derwijs hecht, kan dienen dat, volgens een oude bepaling van het strafwetboek
elk individu , ouder dan 16 jaar, dat zijn vader of moeder beleedigt of slaat,
ter dood veroordeeld wordt, tenzij benezen wordt, dat zijn ouders hem in't
geheel geen onderwijs hebben doen genieten cf. Siljestroem: „The educa-
cational institutions of the United States" bl. 26.