Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
31
De Vereenigde Staten van Noord-Amerika. Bij gebrek aan
cijfers, moet ik mij vergenoegen met de mededeeling van
algemeene gegevens.
Er is misschien geen land ter wereld — zelfs de Noord-
Duitsche staten niet uitgezonderd — waar de zorg voor het
volksonderwijs zóó oud en de geldelijke ondersteuning voor
den staat zóó groot is als in Noord-Amerika.
„Educate the people!" was the first admonition addressed
by Penn to the colony which he founded. „Educate the
people!" was the legacy of Washington to the nation which
he saved. „Educate the people!" was the unceasing exhor-
tation of Jefferson." ')
In 1859 bracht het kleine Massachusetts met een bevol-
king van 1231500 zielen ƒ 3,243000 op voor het volks-
onderwijs«). In 1863 beliepen de kosten van het lager
onderwijs in de Vereenigde Staten ƒ 49,464,000
Daarenboven, aan dwangmaatregelen heeft het niet ont-
broken. In bijna alle staten bestonden wetten tot bescher-
ming der jeugdige fabriekarbeiders. Zoo verbood o. a. een
wet van Massachusetts, van het jaar 1836, aan de fabrie-
kanten en werkbazen, om kinderen onder 15 jaren in dienst
te nemen, tenzij deze behoorlijk onderwijs hadden ge-
noten *). In vele staten was het onderwijs verplicht, in den
Uit Engel s: „Beiträge zur Kenntnisz des physischen Lebens des preuszi-
schen Volkes" in zijn Zeitschrift van 1867 bl. 68 blijkt, dat in Pruissen, bij
een bevolking van 23,579000 zielen, in 1864 geboren werden 579000. Dus
stond het aantal geborenen tot de bevolking als 1 : 40,72.
In Nederland daarentegen („Statistisch Jaarboek voor het Konigrijk der Ne-
derlanden") stond in 1861 het getal geborenen tot de bevolking als 1 : 36,95,
Die vergelijking is dus wel zeer verblijdend voor de vruchtbaarheid der
Nederlandsche natie; maar den toestand van ons onderwijs kan zij er niet
minder treurig door maken I
') Macauley t. a. p. II 241.
2) Cf. Legoyt t. a. p. bl. 21.
') Cf. Bigelow: „Les Etats-Unis d'Amérique en 1863", bl. 422.
*) Cf. de „Enquête sur la condition des classes ouvrières en Belgique , 1843-47",
bl. 117.