Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
27
niet bestaat, de toestand alles behalve voldoende is. Wij
komen thans tot de landen, waar zij wel bestaat.
Zweden. Van de 305000 leerplichtige kinderen waren
in 1862 9131 — d. i. nog niet 3% — zonder onderwijs
gebleven ').
Zwitserland. Volgens de vergelijkende statistiek van
v. Oettingen en Hausner heeft Zwitserland een school-
verzuim van 4,9
In het kanton Tessino bezochten van de 18927 schoolplicii-
tige kinderen 16703 werkelijk de openbare school. Van de
overige 2224 volgden een groot aantal de bijzondere school,
of werden door ziekte of andere geldige redenen te huis
gehouden. Het getal niet-gerechtvaardige absenties bedroeg
774 — d. i. bijna 4'/, %
In het kanton Bern moeten de jonge soldaten bewijzen,
dat zij lezen, een brief schrijven, een bericht opmaken, een
gewoon arithmetisch vraagstuk oplossen kunnen. Wie aan
die eischen niet voldoet, moet de kazerne-school bezoeken.
Op de lOO bevinden zich in den regel 3 tot 5 op de school-
banken der kazerne
't Best is het schoolbezoek in het kanton Zürich, waar op
de 100 leerplichtige kinderen in werkelijkheid 113 de
school bezoeken! — iets, dat natuurlijk alleen daaruit ver-
klaard kan worden: 1". dat er vele kinderen van vreemde-
lingen onder zijn, 2". dat vele kinderen, ook nog na de
jaren van den leerplicht, het onderwijs blijven volgen. In
flagranten strijd hiermede schijnt hetgeen ik lees in de Nieuwe
Rotterd. courant van 9 November 1869: „En in weerwil
van al die strenge bepalingen en dat ingewikkeld stelsel
') Cf. het „Rapport à l'Empereur" 1863, bij Engel t. a. p. bl. 137.
*) Cf. E. de Laveleye t. a. p. bl. 1007. Hij ontleent deze gegevens aan
Scartazzini, „la publica edueazione nel Cantone Ticino".
') Cf. „het Rapport à l'Empereur" 1863, bij Engel t. a. p. bl. 137.