Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
26
Nederland. Dat de staat van zaken ten onzent treurig is,
betwijfelt niemand; al is de diepte der wond niet nauwkeurig
gepeild, en al bezitten wij geen officiële bescheiden, waaraan niet
te twijfelen valt. He regeringsverslag van 1866/67 wijst op
een schoolverzuim van 28°/o; maar ieder deskundige haast
zich er bij te voegen, dat het aantal onwetenden onder ons
volk veel grooter is ')•
België. Uit de officiële statistiek van 1857 en 58 blijkt,
dat + 31°/q der miliciens noch lezen noch schrijven konden
Frankrijk. In 1863 gingen van de 4018427 kinderen,
tusschen 7 en 13 jaar, 884887 — d. i. 22% — niet ter
schole. En van de 657461, die in 1863 de school ver-
lieten, konden 40°/o noch lezen noch schrijven'). „Notre
situation" — zegt Feillet*) — „nous laisse de beaucoup
après les Prussiens, les Wurtembergeois, les Américains et
les Suisses, nous habitués à nous regarder comme la pre-
mière nation du monde". En Baudouin®): „Enfin, la
France est mon pays ; je souffre de penser qu'en instruction,
comme en tout, elle ne soit pas au premier rang".
Fngeland. v. Oettingen en Hausner ') geven op,
als de school bezoekend, 76,27„ van het getal dat school
moest gaan. Volgens de officiële opgaven konden in 1861—63
28,9°/o hun naam niet zetten onder de huwelijksakte ').
Men ziet, dat in al deze landen, waarde leerplichtigheid
') Cf. L allem an. t. a. p.
ä) Cf. Altmeijer t. a, p. Avant-Propos, bl. VII.
5) „Rapport à sa Majesté l'Empereur sur l'état de l'enseignement primaire
pendant l'année 1863, par Son Exe. M. Duruy"; bij Engel „Beiträge zur
Statistik des ünterriehts", in het „Zeitschrift des kön. preusz. statistischen
Bureaus in Berlin" 1865, bl. 136.
*) In ziju „Traité de Statistique", bl. 740.
») T. a. p. bl. 112.
6) T. a. p. bl. 802.
„Vergleichende Statistik von Europa", II. 470.
8) Cf. Legoyt t. a. p. bl. 7.