Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
17
Te Londen konden in de periode 1837—54 van 10,000
publieke vrouwen gemiddeld:
3498 noch lezen noch schrijven.
6189 onvoldoende
351 goed „ „ „
22 hadden een hoogere opleiding genoten ').
In Manchester konden, in 1840—55, van de 10,000
publieke vrouwen gemiddeld:
5161 noch lezen noch schrijven.
4760 onvoldoende „ en „
78 goed „
1 had een hoogere opleiding genoten
Van de in Londen gepleegde 10,000 diefstallen werden
in 1843—46 4074 gepleegd door publieke vrouwen.
„ 1847-50 3017 „ „ „ „ .
„ 1851-54 3001 „ „ „ ») .
Heeft bij dien staat van zaken v. Oettingen geen recht
tot deze uitspraak: „Deutlich tritt auch die Mitschuld des
Gemeinwesens zu Tage in der fabelhaften Verwahrlosung,
die man in Betreff der Schulbildung so wie der intellectu-
ëllen und religiösen Entwicklung bei der Prostitution
findet
Doch reeds te lang heb ik bij dit ééne punt vertoefd.
Ik kom thans tot de andere tegen-argumenten.
2°. Toegegeven, dat onderwijs een weldaad is, juist dan
mag geen dwang worden toegepast: beneficium numquam
obtruditur
Maar er is hier geen sprake van een weldaad. Waarom
<) Parent-Duchâtelet, t. a. p. II. 559. De daar vermelde staat ia over-
genomen uit Guerry: „Statistique morale de l'Angleterre et de la France."
Ttl t a n TT ),I fiS7
') Id. t. a. p. II. bl. 637.
') Id. t. a. p. II. bl. 612.
') T. a. p. bl. 471.
') Romeijn: „Schoolverzuim en wettelijke schoolpliclitigtieid", bUg?'' Het
een algemeene regel; dwing geen weldaden op". , .i y^uu«^ • "