Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
hier echter niet, dat de toeneming van het onderwijs met
8°/, iets te gering is aangegeven; want terwijl bij de
criminaliteit sprake is van hen die noch lezen noch schrijven
konden, wordt de beschaving van het volk slechts berekend
naar hen, die hun naam niet konden teekenen, en dus
iets te laag genomen.
Het volk onderwijzen — d. i. het volk beter, zedelijker
maken. Een schitterend bewijs voor deze stelling vinden
wij ook in den staat van beschaving der publieke vrouwen.
In zijn classiek werk „de la prostituticn dans la ville de
Paris" geeft P ar en t-D uch a t el e t de volgende cijfers.
Van de 4222 publieke vrouwen, geboren en opgevoed te
Parijs, konden:
2332 haar naam niet t«ekenen.
1780 „ „ wel „ , maar slecht.
110 „ „ goed „ , soms zelfs zeer goed.
Van de 6904, uit de provinciën naar Pai'ijs gekomen
konden:
4183 haar naam niet teekenen.
2612 „ „ wel „ maar slecht.
109 „ „ goed
Van de 479, uit het buitenland naar Parijs gekomen, konden :
245 haar naam niet teekenen.
217 „ „ wel „ maar slecht.
17 „ „ goed
Dus, van de 11605 te Parijs ingeschreven publieke
vrouwen konden 236, d. i. baar naam goed
teekenen ').
Te Lyon waren van de 3884 publieke vrouwen 2577,
d. i. ruim 66°/, geheel onwetend
•) Pai-ent-DuchStelct f. a. p. I. bl.
S) ld. t, a. p. II. bl. 449.