Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
13
De staat, van beschaving rler gevangenen is dns liekcnd.
Maar nu die van het geheele volk. Br zijn twee wijzen,
om dien te berekenen: 1®. door na te gaan, hoe veel
personen bij het aangaan van het huwelijk liun naam
kunnen teekenen — ongelukkiger wijze is dat middel door
onze officiële statistiek tot heden geheel verwaarloosd;
door een onderzoek bij het leger. En nu blijkt, dat
van de bij ons leger ingedeelde manschappen noch lezen
noch schrijven konden:
in de periode 184G—58 22,47%
in 1862 19,72%
„ 1863 18,2%
Doch wegens ons stelsel van conscriptie en plaatsvervan-
ging is die statistiek niet voldoende; terwijl zij in elk geval
de vrouwelijke bevolking buiten rekening laat.
Wij moeten dus voor onze berekening een anderen weg
inslaan. Volgens het regeringsverslag over de scholen van
1866/67 hadden van de 449752 kinderen, tusschen 6 en 12
jaar, 125000 — ergo 28% — de school niet bezocht.
Doch ook dit cijfer is te laag; velen wier namen op de
schoolregisters staan, komen toch niet ter schole.Dus
bij het volk meer dan 28%, bij de misdadigers meer
dan 42%
Een veel beter veld tot waarneming levert Frankrijk,
waar de statistiek uitstekend is ingericht en (volgens de ge-
tuigenis van een Engel) reeds lang een klassieken naam
verworven heeft. Welnu, in Frankrijk is de toestand als
volgt :
') Lal 1 email: „Kijkjes in het Rrgcriiigs-vcrslag over de scholen van 18GÖ/G7",
in den Tijdspiegel van Febr. 1869 en „Een heerlijk werk iu de October-
inaand" , in den Tijdspiegel van Febr. 1870.
Cf. V. Octtingen t. a. p. bl. 809. Legoyt: „Instruction primaire en
Kurope", in het „Journal de la Société de Statistique de Paris" I8G7, bl. 17
M O r i n : „ Instruction primaire en Allernagoe et en France", in het „Journal
de la Société Statistique de Paris" 1864, bl. 253. Jules Simon t. a. p.