Boekgegevens
Titel: Leerplichtigheid
Auteur: Kerdijk, A.; Opzoomer, C.W.
Uitgave: Utrecht: J.L. Beijers, 1870
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. N a 15
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203258
Onderwerp: Onderwijs: recht op onderwijs
Trefwoord: Leerplicht
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Leerplichtigheid
Vorige scan Volgende scanScanned page
bepaald volk staat in omgekeerde rede tot de mate van zijn
ci-iminaliteit.
Daarom: én om het belang van het kind én om het be
lang der maatschappij ken ik den staat het recht en den
plicht toe, om des noods door dwangmiddelen de algemeene
deelname aan het volksonderwijs te verzekeren.
Laat ons thans zien, wat de bestrijders der leerplichtig-
heid, zelfs op theoretisch gebied, liebben in te brengen.
P. Sommigen stellen als 't ware de question prealable ,
betwisten zelfs de goede vruchten van het lager onderwijs,
of beweren ten minste, dat zij erg overdreven worden:
wat groot nut heeft de kennis van het a. b. c., gebrekkig
schrijven, elementair rekenen?^)
Stel u te midden der maatschappij, Avaarin wij leven,
een arbeider voor, die noch lezen noch schrijven noch
rekenen kan; zal hij niet elk oogenblik iiet slachtoffer
worden van zijn onwetendheid? Hij is in dienst van een
Corne: „Essai sur la criminalité, sur ses causes, sur les moyens d'y
remédier", in tct Journal des Economistes van Jan. 1860, bl. 90: „C'est une
des propositions les plus incontestables, que les criminels d'un pays se recrut-
ent surtout parmi les plus ignorants, et qu'en général lù où l'ignorance est
plus grande, il y a plus de crimes".
Jules Simon: „l'Ecole", bl 226: „Ouvrez-donc les comptes-rendus annuels
de la justice criminelle. Vous ne connaissez de remèdes que le gendarme et
l'anmône. Nous en avons un troisième, qui vaut mieux que le premier et
mille fois mieux que le second: c'est l'école".
Baudouin: „Rapport sur l'état actuel de l'enseignement primaire en Belgique,
en Allemagne et en Suisse", 1865, Préface bl. IV: „Plus il y a d'écoles, moins
les prisons deviennent nécessaires. L'ignorance conduit au vice; et s'il est
défendu d'être vicieux, à notre époque il doit être également interdH d'être
ignorant".
In het „Weekblad voor het middelbaar en lager onderwijs" 1862 n®. 50
lees ik: „Zou 't werkelijk zoo'n groot verschil in algemeene volksontwikkeling
zijn, wanneer ieder burger zonder onderscheid lezen en schrijven kou?"