Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 89 —
Eu soo deur Leidsendam, om tot Schiedam te lossen:
Daer krijge we licht vracht van Varekens of van Ossen,
Of wat de Koopman wil; want, kijck, 't is' en moy Schip,
En 't voert wel licht en swaer; en krijge we dan slip,
En moete leêgh naer huys, dat moete we verdrege:
Scha-baet, daer valt te met een kaugsjen onder wege,
Daer *t treck-^elt op magh staen; aêrs moetew' in de lijn,
En halen 't met den hals; maer dat 's en korte pijn:
Aen geun sy van den Dam en vinde we gien breggens 1)
Dan mach' er 't Zeiltje by". Hier op volght veel meer seggens,
Naer 't volckje sprakelick, en lichter aen de praet
Als af te helpen is. Maer 't Schip, dat niet en staet.
Ontvoert my 't letste woord, of, liever, letste woorden,
Daer ick den sin af giss' al stond ick s" aen en hoorden 2) :
„Klaes!" roept hy tot sijn knecht, die op 't voor-onder staet:
Hoe lust het Steedse volck een praetje by de straet,
Daer 't luys leêghs 3) staet en kijckt in 't midde van sijn' lussjes!
Hoe kooselde4) die Vent, hoe stil en hoe gerusjes;
Hoe taeld' hy na bescheid van den bekenden wegh;
'k Nam't voor'en Hagenaer; en by men Ziel, ick segh.
Dat Haeghje weeter of 5): men 6) speult'er vreemde streke
Se raken an groot goet te met in minder weke
Dan wy der jaren an verslooven, nat en kout:
Dan wetense gien raet met koffertjes vol gout.
Dan gaet'et goet soo 't quam, dan tijense na buyte;
En 't Eoosenobeltje moet springe voor de kluyte.
Voor Weuningh en voor Wey, voor Kroft en Klaver-kley;
Gien goet en valt te dier, het macher of, wich hey!
Eu dan 't Treweel 7) in 't werck, en dan, beget, Casteele
As Toorens, elck om 't moyst. Y gut Klaes, hiet datdeele!
Heit ongse lieven Heer ongs allegaêr 'emaeckt
Uyt iene slagh van Kley, en worde wy ewraeckt.
En erve wy in *t goet as Basterde? Wat Duyvel,
'k Wouw, dat men aessem mê iens gaen mocht over 't suyvel,
1) Schippers-plattelandech voor bruggen. 2) Als of ik die stond aan
3) Lui en ledig. 4) Koutte, keuvelde; verg. 't fr. causer. 5) Af,
van. 6) Voor men. 7) Truweel, truffel.