Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 86 —
Dan dat ick houw de tijd kan beter zijn gespaert,
Als soo te lore gaen: en middelmatigh nutten
Verschoont de leegheit self, en kan mijn' opspraeck schutten 1).
Maer daer verlies en winst van munte, geel of wit 2),
Iu schijn van vriendlickheit der spelers hert besit,
Daer 't ooghmerck, krijgen, is, werdtspel een slagh van krijgen.
En die den slagh verliest, voor 't uyterst magli hy swijgen;
Maer 't is een mensch die swijght, en, ken ick menschen-aerd,
Daer is geen hert soo koel, geen' galle soo bedaert,
Of af-breuck in de Bors maeckt spijtighe gedachten,
Die 't meesterlick geweld 3) van Reden moet verkrachten,
(En 't is der wijsen self haer uyterste gepoogh)
Of 't spijt wil uyt den mond, ten minsten uyt het oogh.
Wat light my aen dat leed, wat lust my, lieve vrienden.
Die flus mijn' tafel, flus mijn* wandelingh beminden,
StilI'-swijgende te sien vervloecken mijn onthael?
Of, lacht de kans haer toe, wat lust my 't gasten-mael
Met niewe rekeningh van kosten te beswaren,
Kn werden tweemael Waerd, en moeten my bedaren
Als of ick geerne schonck het ghen' ick noode miss'.
En maskeren mijn leed met vrcnicke vernis?
Ick haet mijns Vyands geld, of 't kan my niet verblijden:
En, hael ick 't van mijn' Vriend, 't gevoelen van sijn lijden
Maeckt dat ick mede lij, en wenschten hem sijn' schaê
Met mijn verlies geboet, eer dat hy van my gae.
Soo laet spel spelen zijn; en oeffeningh van reden
Met vrolickheit vermoeyt 4); ja, oeffeningh van reden
Op 't handighste beleidt, en sonder achter-smaeck 5)
Kn staet als kijcker by, of neemt de recht-banck waer.
En oordeelt sittende van 't naeste spelend paer:
En soo de Kegel valt, die Koningh is van achten,
Soo vlieght' er wel een droom door spelende gedachten,
1) Keeren. 2) Goud- of lilver-geld, 8) macht. 4) vrolyk mofr-
gemaakt. 5) nasmaak.