Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 85 ~
Wat soud' er tegen staen, stondt ghy d' er niet soo tegen.
Als of ghy nacht en dagh mijn' Vyand met den degen
Van mijn' Lands-paelen dreett, als of ghy dagh en nacht
Mijn' Helbaerdieren waert, en pasten op de wacht.
Van Hofwijck en sijn' rust; en hielpt my niet Verliesen,
Dat Plaetingen alleen, en Bitterlingh en Biesen
Vergeefs verdedighden, 't en waer uw' stevigheid
De golven overwon en all' haer' hevigheid?
Maer Lust, de derde dienst, die van u werdt genoten,
Gaet boven d' eerste twee: ick sie u soo geschoten,,
Soo weelderigh gespreidt, soo deun en dicht gewert.
Dat ick veil 1) onder u den felsten Middagh tert.
Waer zijt ghy, werelds oogh, dat allom door wilt hooren?
Blaeckt over wegh en wey; hier is uw' kracht verloren:
Hier lacch ick met het sweet, dat van den Maeyer loopt.
Hier heb ick over my een Ypen-zeil geknoopt.
Een dack van bladeren, die voor de volle Manen,
En voor de volle Son, jae, voor des Hemels tranen
Mijn hoofd verdedigen: hier vlied ick louw en koel.
Hier lijd ick sonder leed haer grouwelickst gewoel:
Hier voel ick het vermaeck van naestgelegen lijden,
By naestgelegen vreughd: hier smack ick het verblijden.
Dat menschen wedervaert, die by de quellingh zijn,
En voelen geen verdriet, en weten van geen' pijn.
Hier deel ick in die vreughd met mijn'bemindste panden.
Mijn lieve Vyvelinghs2) thien voeten en thien handen:
Hier is heel Scheveningh verschenen t' mijner baet,
En heeft mijn savel-kley met schelpen-gruys gestraet:
Hier gaet de Bol in swangh, hier moet de Kegel beven,
En sneven, en weêr staen: hier keurt men 't soetste leven
Gespeckt met stracken ernst, en met onnoosel jock.
Verr' zy van ons het spel, daer gnnst-verlies en wrock
By Geld-verlies op volght: verr' zij van mijn* gedachten.
Door vrienden onvermaeck naer mijn vermaeck te trachten,
'k Verdoem den Teerlingh 3) niet, 'k en hebb' niet op 4) de
__(Caert,
1) Voor veilig. 3) Het vijftal zijner spruiten. 3) dobbelsteen.
4) Niets tegen.