Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 76 ~
Dat sel wel overgaen: je selt noch sulcken tuer 1) sien;
Trijn sel iens mit en wip ontdoyen, dat gaet vast;
Soo voer ick mit men Pleun: wat had ick s' op epast,
Eer 't ja-woord schuyven wouw! dan wouwse, macr se'n sou niet;
Die molen liep rondom: dan souse, maer se'n wou niet:
In 't ende quam't er toe, als ick'er't minst om docht:
Soo benne w'entelick as lijm au ien erocht:
Maer, as je weet, het lock en heit niet wille diene.
Dat vleis van ongse vleis en bien van ongse biene
Liep speulen by de weght; en 't is met Pleun edaen,
Wangt die niet meer en magh, die moet wel stille staen;
Dan, dat waeyt jou in 't zeil; nouw heb ick woll' noch webbe
Noch langd, noch weuninge, Trijn moet al 't hoopjen hebbe,
En 't wordt je saem eguut: gaet an slechts, wat jemeught,
Je vrijt niet min als 't puyck van Delfland en sen jeughd.
Nouw mochje miene, kint, nou mochje grouwen, hartje.
Dat ick je goetje vry, wangt dat is 't ouwe partje
Van 't volck te langdwort2), jae, ^wel degelick in stê:
Maer by kris eu by kras (en daer 's gien jocke mê).
Je deed me gien spuls recht, wouw jy me dat op tijge:
By gurcke, 't moet er uyt, al mocht ick 't beter swijge,
Heit maer ien speul-kint t'huys, soo komt het al op mijn:
't Is soet te deelen, daer twie hangdcn miester zijn:
Neen, liefste, 't aerdsche goet en hoef ick niet te soken:
You Hemelse Parsoon, jouw monckje soet besproken,
You kaeckjes as een roos, jouw ooghjes as en get,
You borsjes, met verlof, daer ick men {)inck op set
(Stil, seyse, schaemje niet, Kees? houdtje liangde voorje,
Nouw, Kees, hoe staeje soo?) wel nou dan, Troosje, hoorje,
Die hebbe mijn jongh hart ontsteken en beklemt:
Jae, 't sou niet overgaen, al stondje naeckt in 't hemt!
En benje 't boeren moê, en staetje 't melcke tegen,
1) Anders tier, 2) Vooi' land waart. 8) git