Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 75 —
Daer hoor ick my met lust dan prijsen, dan verdoemen;
Daer duyck ick achter my, gelijck de Schilder sat.
Die achter 't Tafereel der Kijckers dit en dat
Beluysterd* en beloegh 1); daer ligh ick, als gestorven.
En hoor, als naer mijn dood: „Wat is daer gronds bedorven,
En klaere kley gespilt, om overdaed van lust!"
Daer hoor ick tegen aen: „Wel zij hem waer hy rust.
Den Planter, die den poel van eertijds wilde weyen
Vercierde met de pluym van altijds groene meyen,
En dorst een hoeckjen erfs besteden aen sijn' vreughd,
En keurde raatelick verquisten voor een' deughd.
En docht, het Goud en was in 't water niet geworpen.
Dat streckte voor vermaeck van hem, en Stadt, en Dorpen".
Daer hoor ick, wat noch meer? of wat en hoor ick niet?
Den Kermis-boer sijn geld:, den Vryer sijn verdriet
Beweenen aen de Meid, die niet en schijnt te hooren.
Moy Meisjen, siet rondom, de Boomen hebben ooren:
Ick hebb' het Voorburghs-bier sien sieden in uw' borst.
En over 't Minne-vier een' and'ren niewen dorst
Ontsteken in uw hert; ick hebb' u Kees sien douwen,
Sien fooien mond aen mond, ick hebb' den besten Bouwen,
Den niewen Schorteldoeck sien wringen tot een siet.
En hebje 't Klaes verboón, Kees hebje 't niet belet:
„Triin", seid' hy, „trouwe Trijn, wat heit het te beduyen?
De kolen aen den haerd, de Middagh-Son in 't Zuyen
Zijn koeler dan de Sneew by 't vier daer ick in brand!
Komt, soetert, eens voor al, waer is je rechter hand ?
Kom, nobele kersow 2), 't is by men ziel ter eeren.
En om de werld in echt met suck slagh te vermeeren
As jouw moy bakkes is: Wat Duyvel schort'er an?
Men Vaêrtje sagh' et gaern, je Mortie weeter van;
Jen oom, Klaes Gerritse, seit meenighmael: wel, Keesie,
Hoe maeckj'et mit men Nicht? gaet an; het wildste beesje
Wordt metter tijd 'etemt; de Kmjne worde mack,
Het Nachtegaeltje neemt sen koytje voor een tack:
Houdt jy maer voet by steek; de Meisjes moete suer sien;
1) Thivna veelal tot btlachte vaiiwaki 3; bloera (eig. madelief)