Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 65 —
aer *t fniyt geschotelt staet eu maer te grijpen is.
omt binnen, Heer en Vrouw; maer. Meid en Knecht, staet
(uyt, en
ackeyen, weest gegroet, en. Pages, wandelt buyten:
oor sulcke Kijckers zijn de sporten van dit Heek,
oor sulcke most mijn' Bors aen 't kostelick besteck, •
at desen Boomgaert sloot in vijverlicke Grachten.
Eén woord voor duysenden: al die maer met gedachten
ijn' sinlickheden rooft, is hier soo willckom
Is hamer-slagen op een* Porceleine kom.
Nochtans is 't open Hof in dese vier Saletten;
^aer moet ick Heer en Knecht gelijck aen tafel setten?
'ant ick voor groot en klein? Ey,jongh volck, neempt mijn
(geld,
n snoept den Merckt-korf uyt, en doet hier geen geweld,
eweld IS, achterbaex den Landheer af te halen,
at weinigh stuyvertjens met niemands leed betalen,
aer 't naer den kooper wacht: Hier kan mijn soet verwacht
in menigh jaer gequeecks, onwetend, ongeacht,
Gestolen beetjen zijn van die maer lust te snoeyen:
ier kan de dertelheit den teêren tack in t bloeyen
»0 temen 1) dat hy bloed', eu niet eu bloey van 't jaer.
Maer 'k wenschte, dat soo sterft noch ongeboren waer,
3r dat ick om eea leur 2) van Appelen of Peeren
et vrieudelick onthael van vreemden most ontbeeren,
1 sieu suer eer ick 't wist. Neen, vrienden, wie ghy zijt,
e my een deel vergunt vau uw' verloren tijd,
L komt van uyt Ben Haegh tot binnen dese hagen,
ivolght of ongevolght; ick stel 't aen uw behageu,
3 sleutel van mijn hert is die vau desen thuyn;
ler is een' vrye Jacht oock in 't verpachte l)uyn:
agh de gebroodde knecht sijns Meesters plaets bewaren,
c gun u met de vreughd de vrucht der volle jaeren;
uckt en doet plucken, schudt en laet u schudden, raept
i laet u raepeu: denckt, de Land-heer sit en slaept;
Is buyt al wat u lust: spaert maer dc teêre telgen;
) Schenren. 2) kleinigheid.
aTJYGENS. V. 5