Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 55 ~
Soo was de Nuttigheid verhylickt aen de Reen.
Dit hylick sloot ick soo, en'noyde Post tot Speelman,
Die maeckte d'ondertrouw ^ en quam'er wat krackeel van,
*t Wierd op 't papier gesticht, en, naer een soet gekijf.
Vergaderde "t gemack en 't fracy, als Man eu Wijf.
Dat 's uyt: en nu niet meer van recht of scheef te melden.
De Spa gingh door de Zoo van klare klaver-velden,
Daer wel een Koe dry vier haer' meugh aen bijten moght:
En 't heeft eeu' taeyen Boer wat jammerlicks gedocht,
Soo kostelicken stael soo konstelick te scheuren;
Maer 't wasser toe gedoemt, het sou en 't most gebeuren:
Waerom sou 't beste groen het eewigh erfdeel zijn
Van Beesten-muylen, niet van Menschen, en niet mijn?
Men moet wat aen de vrucht, wat aen de vreughd besteden:
Wy leven van de Wey en van de Ploegh, dat 's reden:
Maer sonder lijf en ziel en is de menscli niet heel;
Ts 't lichaem dau vernoeght, de Geest verheischt sijn deel,
En treckt sijn voedsel oock, macr op een' beter wiise;
En Gras of Koren-werck en streckt hem voor geen spijse;
Daer hoort sijn voeder toe, noch luchter dan de lucht,
Hoe noem ick 't op sijn best? onnooselel) genucht.
Dat voedsel aest 2) het hert, en daer 't van's werelds saken
Gekneust is of gcquetst, kan 't maer vcrmaeck vermaken;
En die voor sulcke Salv' een potjen overgacrt.
Heeft wisselick gesorght en wijssclick gespaett.
Verr' van miju' kinderen sij 't roeckeloos verquistên:
'k Had beter niet geweest, dan dat sy 't van my wisten;
Maer nuttelick ^espüt naer Börsen grond en macht,
Eu heeft noyt wijse Man verwesen noch veracht.
Vier Sonen 'heeft my God, en 't Vaderland, geschoncken,
En, soo 't een Vader voeght, ick derv'er wat mê proncken:
Mijn" sorgen hebben haer door wetenschapp eu deughd
Voorspoedelick geleidt tot door de tweede jeughd.
Kn 't sullen Mannen zijn als ick er niet sal wesen;
Daer zijn mijn' plichten uyt: God, Vader van de Weesen,
Beveel ick haer bestier, met eene Sus daer toe;
1) Onachuldige. 2) spijst.