Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 53 -
Het is mijn Persen l)-perck, mijn Queeck van .Vbricosen:
Een houten warme doos, met plancken wel beslaeckt.
Die suycker-wercken 2) berght, aen 't Sonnevier geniaeckt.
't VA^aer veiler 8) niet gemelt, soo diclit aen twee, dry wegen:
Maer, daer de heiningli klapt, had ick vergeefs geswegen.
Nacht-pluckers, weest mijn' moeyt genadigh en mijn' kost.
Had ick u hier ontsien, H werck waer noch onbegost;
Ontsiet u, voor den lust van weinigh soete beten
Voor dieven uyt te gaen, of 't in uw hert te heeteu.
Ghy let op d' eerste meest, ick op de tweede strafT,
En, krijght ghy d'ander toe, soo denckt: dat komt'
\Vv hadden wiisselick na Grrot-moêr4) om gekeken,
ander toe, soo denckt: dat komt' cr af;
ck na Grrot-moêr4) om gekeken,
En aen verboden vrucht noch h?ind noch moud gesteken.
Maer 't is om niet gepreêckt, de boosheid is iu 't bloed;
Verbiedt het quaed te doen, 't is daerom dat men 't doet.
En dreigen 5) werdt bevel: Ick magh 'er niet om pruylen;
Staet bouwen aen den wegh ter keur van alle muyien 6),
En aller tongen schimp; die aen de wegen plant
Eu komt niet 7) minders toe van allerhauden tand.
Nu, Waudelaer, komt iu; 't sal 't Hof vau Hofwijck gelden :
Versiet u van geduld, ick sal het minste melden^
En swijgen niet van 't meest: daer moet de Kijcker aen;
Daer werdt 5) noyt planter moed' op eigen groni gegaen.
Van eigen grond gepraet, van eigen f;rond genrevelt;
Als 't regent dat het plast, soo dunckthem dat het nevelt 8),
Als 't nevelt, is 'i soet weer, als 't stormt, en is 't maer koel.
En, dien de lust vervoert, en weet vau geen gevoel.
Voor d'eerste quellingh, hoort dry woorden, eens voor allen;
't Waer meerder quellingh, staCgh op 't selveplatte vallen;
En stacgh te seggen, staêgh te hooren, voor of na:
Dit 's dus in 't ()ost geschickt, in 't West de wederga.
Daer is een' middel-lijn, die Hofwijck scheidt in deelen,
Daervan de slincker van de rechter niet cn schelen:
Ken' Oost-, een' Wester poort, een' Oost-' een' Wester laen,
Ken Kiland Oost, één W^est, in bey gelijcke paen;
1) Perziken. 2) Eerst confituren. Sj Voor veiiger. 4) Eva, in '
Paradijs. 5) wordt. 6) monden. 7) niets. 8) mist.