Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 52
Dat een den loover-dril van haer' ongroene blaren
Tot minder waerde du^: maer dat'Vt haer van haer hoofd.
Kn dat 's daer noyt wijs man een man sijn' eer om rooft,
't Grijs heet de kerckhot-blom, maer't heet soo tegens reden :
't Ts 't merek van rijpigheit van Sinnen en van Zeden.
Gaet by d'Abeolcn op, tot daer sy spitser zijn,
Daer is noch krack, noch kreiick, noch schaduwc, noch schijn
Van buygen voor geweld van 't vinnige Zuyd-westen,
Of vau 't verdelgend Noord met all' sijn Boomgaerd-pesten.
Abeeltjens, oud, grijs volck, oud Krijghsvolck, seid' ick recht;
Ghy hebt voor ons gestaen in 't heetste van t gevecht,
l_)at 's 't koudste van den strijd; de Appelen ƒ n Peeren
Of met uw' wapenen gedeckt, of met uw' kleêren:
"Wel lieeft den Hemel u gerechtclick geloont,
En in den ouderdom met stijve jeughd gekroont:
Heel Voorburgh heeft met my te declen iu 't bedanckeu,
Als 't op i w' vlammen siet en als 't siet op uw' rancken:
Het siet u niet alleen voor Voorburghs voorburgh aen;
Maer voor de cierlickheit daer 't scnier om werdt bcgaen:
Dat weet de Vreemdelingh, de "Wandelaer van buyten,
Dien sulck'en Galery doet gissen en besluyten
Wat vau uw binnen is, daer 't buyten staet en lacht.
Met sulck'en trotsen vreughd, met sulk'en soeten pracht.
Oanckt my toe, Vreemdelingh, die, t' uwer gunst genegen,
Noch schooner heb gemaeckt den schoonsten wegh der wegen:
't Is maer half prijsens waerd, sich selven te versien;
Heel is hy 't, die betracht dat voor 't gemeene dien'.
Is 't voorbeeld nut en goed, volght, Boeren, en volght buren,
Wy sullen Honslaerdijck verbijsteren en Buren 1),
En diese t'samen wil besoecken, heeft voortaeu
Geen' Straeten als den Straet naer Voorburgh te begaen.
Acnsienelicke straet van Stads-gelijcke Huysen,
Is 't dat ick Hofwijck magh van lit tot lit ontpluysen,
Gunt my den eigendom van 't eerst in uw getal,
En lijdt dat ick het noem mijn Tuynhuys en mijn' Stal;
Mijn Kruyd-hof hoort' er toe, en, heb ick wel gekosen,
1) 's Prinsen heerlykheid en slot.