Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 51 —
Bv trappen zijn wv hier geklautert, en dat 's recht:
Wel hem, die sijn" bedrijf by trappen op verrecht,
By soete trappen, by niet al te wijde schreden,
En staeckt, als in de Marsch, sijn steigeren met reden.
Niet aen de Vlagge-spil, daer 't hoofd draeyt eer meu 't weet,
En daer niet veder een sijn' moeyte wel besteedt.
Half wegen is soo veil 1), dat, konden Avy 't bezeffen,
Wy souden 't eens soo lief als 't Papegaeyken treffen,
Ten einde van de Stengh: 'k beroep my op de pijn
Van die, van al te hoogh, te laegh gevallen zijn.
Het Bosch is uyt gesuft: God zy gedanckt! seght Leser;
l)e Schrijver seght het oock; daer hoeft wel een Geneser
Voor uw oogh en mijn' hand; soo zijn sy bey gefoolt2)
Heeft yemand oyt soo langh in sulcken woud gedoolt?
Maer 't is de Naeld haer'schuld, haer maken en haer breken,
En ick hebb' van de Naeld ten draed toe willen spreken:
Naer 3) my soud 't niemant doen: nu heb ick 't soo gedaan,
Dat ick "naer my gehoort sal werden en verstaen.
En dit 's aen 't Huys ten Deil; wie lust' er mê naer Leiden V
Komt, Kijcker, Man of Vrouw, ick gae u binnen leiden.
Tot noch toe treden wy in 't Voorburght van 't groot Hof,
In t Neêr-hof van 't Kasteel; daer volght wel ander stoff'.
Is 't uyt de maet gestoft? beveelt my niet te swijgen_;
Schoon op-doen heeft veel in; 't.is om u voort te krijgen.
Waer zijn wy? tusschen Bosch en Bogaerd ; staet wat still';
Dit 's oock mijn eigendom; ick doen'er wat ick wil;
En wat ick heb gewilt en sal u niet vervelen.
En wat ick wilde, zijn twee wanden van Abeelen,
Die nu ten Hemel gaen, en proncken met haer" kruyn
(Denckt aen mijn hondert jaer) 4) tot in het Noorder-duyn,
W^el voeght haer dat gepronck; sy mogen sich beroemen
Voor Schutters 5) van Geboomt, van Kruyden en van Bloemen;
En sood' er een van al ten einde levens kom
Daer sy ten scherme staen, 't is maer van ouderdom.
Aen haer en siet men 's geen; en 't magh haer wedervaercn
1) Voor veilig. 2) Als steeds voor na. 3) afgetobt. 4) Denkt, dat ik
mij honderd Jaar ouder beb gesteld. 5) Beschutters.