Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 50 -
Dus verre gaet ralju vreughd; de vrucU van dese plancken,
Daer heb ick 't ongeval noch ruymer voor te dancken:
De reden is soo klaer als niiddaghs Sonne-schijn,
Dat verr'sien beter is als verr*gesien te zijn:
Voorsichtigheit siet verr', eu mergenl) is haer huyden;
Daer d'onvoorsichtige ziju als bysiende luyden,
Min siende dan gesien: eu 't is der wijsen lot,
Üusichtbaer verr' te sien, waerom? want soo doet God 2),
Dien niemand noyt en sagb, en die d'aenstaende stonden
Soo tegeuwoordigh siet, als ofse voor Hem stonden,
Eu dat geschiedeu sal, als waer het nu geschiet.
By die verr'sichtigheit cn steil ick 's menschen niet;
Maer 's menschen last 3) is, Gods volmaecktheit na te trachten,
En diese meer betracht is minder te verachten,
Dan diese meest versuymt: laest sagh my alle man, i
Nu sien ick met gemack, die my niet sieu en kan.
Is 't hoogh geuoegh gepocht, is 't Less' genoegh gesogen
Uyt ongesienen bouw? neen, 'i is in mijn vermogen
Meer wijsheits uyt de plauck te trecken dan ick docht 4):
Hier staen wy van der aerd gestegen iu de Locht;
Let, vrienden, die met my tot deser hooghd geklommen
Van boven neder siet: hoe is 't 'er toe gekomuien,
Waer zijn wy door geschroeft? langhs steile trappen heen,^
Door enghd' en ongemack met suc iten cn gesteen;
Dat hecli het klimmen iu, daer moet hy staet op maken,
Die vau beneden op aen H uylsien lueent te raken,
Aen 't aensien eigentlick: den traegen beurt 5) het niet,
Die met den arm iu 't kruys staet opwaerts aen eu siet:
Daer staet wat sweetens toe, en woelen hoort by wenschcn^
Eu by gewil geweld 6): maer daer by zijn wy menschen.
En können niet als gaen; het vliegen is quae't spel
En met den hals betaelt: dat weet de Schipper wel;
Die besight hand en voet, sijn meuschelick vertrouwen.
En klautert in de Marsch by takels en by touwen.
1) Thans morgen, gelijk worden voor werden. 2) Omdat G. s 4
8) Opgelegde taak. 4) Voor dacht, gelijk broght voor braght, ené
h) Gebeurt, gelukt. 6) kracht.