Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 31 -
Daer 's Potgeld, soo men't heet, siet dit voort Poot-geld aen.
Ick segg' het eew voor eew: Kinds kinderen! laet staen,
En brandt of warmt u niet aen hout dat ick hiet waschen 1)
Ondanckbaer' erffenis en is niet af te waschen:
Ten minsten moet hy doen hetgeen de Sterver hiet 2),
Die 't leven door hem kreeg en van sijn sweet geniet.
Twee dingen scheid' 3) ick uyt, het derde moet ick dulden:
Onschuldigh Brood-gebreck sal u voor eerst ontschulden 4),
En d'allerleste nood is buyten alle wet;
Gods Koningh 5) heeft sijn maegh met Autaer-brood 6)
ontset 7);
Maer welvaert dol gespilt is verr' van mijn mecdoogenS):
Hy is noyt bystand waerd, die noyt heeft willen doogen 9).
Daeraen volght ouderdom van Eicken die vergaen:
Men spaertse te vergeefs, die niet en können staen.
Maer daer den ouden stam ontstaet 10), staet haest een jonge:
Soo sal mijn na-kinds kind, schoon ick het niet bedonge,
Gedencken, daer een man in 't vechten werd gevelt,
Dat daet'lick in de ry een versch man werdt herstelt.
Oock staet de wereld soo: die schael moet even drijven;
Pas soo veel schepsels niew verschijnen als ontlijven.
Of 't waer een leege wer'ld, daer in wy Borgers zijn.
Of langh waers' overkropt, geborsten van de pijn.
't Lest (dat ick lijden moet) is 't algemeene lijden
Van 's Vaderlands verderf. Staen die bebloedde tijden
In 't eewighe beschick van Gods Voorsieni^heit:
Moet Holland eens niet zijn, of Niet zijn; is 't geseit
By diens sien seggen is, en seggen doen, en heden
En morgen 't selfde punt, dat Holland weer bestreden,
Weêr overstreden zij, weer werde soo het was.
Doe 't in sijn kolen smoockt' en smoorden in sijn asll>
Moet dat rad noch eens om, broeit Spagnen noch een toelegh
Van Thiende-penningh-dwangh, en le^ht het maer de roê wegh
Tot dat het onvoorsiens sijn geessehngh hervatt',
1) Voor wassen, groeven. 2) beveelt. 8) zonder. 4) Van schuld
k wgten 5) David. 6) De bekende Toonbrooden. 7) geholpen. 8) dul-
den toegeven. 9) lijden. 10) Ophoudt met staan. 11) asch.