Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 22 -
Üaer 't voor een Arentsoogh is duyster om te soecken?
"Wat vind 'J'iresias 1) daer Argus 2) is van noó ?
INoch waeg' ick 't evenwel: een vryer al te bloo
Besliep noyt schoone vrouw; die 't gunstigh uyr liet deurgaen
Als sy wei willen souw, moet naemaels voor de deur staen:
„Mijn vrind! ick ken u niet, goên avond en goê nacht,
Gby hebt het luck versuymt dat u heeft toegeïacht".
Dien de Tortuyn verschijnt, die griipse by de vlechten;
Vóór isser vatten aen, 't is naemaels niet te rechten
Soo ghyse glippen laet; want achter isse kael,
Daer heeftse tuyt 3) noch haer; dies, vryers altemael!
Past op het vinck-slagh wel, en laet geen tijd verlooren.
So een geluckigh uyr u heden werd gebooreu,
So wacht tot morgen niet; wanneer het visje bijt,
So slaet den 4) hengelaer, of anders is hy 't quijt.
Soo waegh ick dan uw naem, die soo langh sonder naem staet,
Men oordeel of men dus het nut en 't soet te saem raedt:
Een halve kap, een lap van pluys of van fluweel
Bedeckt voor locht en kouw het teêre Vrouwen-scheel 5)
Van 't voorhooft tot de kruyn, en wie kan sich beroemen.
Dat hy die kap, die lap, met sijnen naem kan noemen?
Nochtans krijght hy een naem waer aen hem yeder kent.
En echter yeder seyt: „Ick weet niet wat je bent".
Dit is u bey gemeyn; dies segh ick sonder wachten
(Men magh üet nemen aen oivryelick verachten);
Die op het uytterlick alleen sijn oogen wend.
Vind tusschen u meer scheels 6) als tusschen Koe en End;
Maer soo men meer op reên als nae 't fatsoen en stof kijck,
Sijt ghy je-ne-scay-quot van het Kasteel van hofwijck.
1) De blinde waarzegger. 2) De honderdoogige wachter. 8) haar-
vlecht. 4) de. 6) hoofd, schedel. 6) verschils.