Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
PR0S0p0P(EAl>iï %
Spreeckeö4e
SOTJTE GhEBOTj'W"
OP DEN BURGH IN 'T BOSCH
VAN .
HOFWIJCK,
FIOF-STEDE dcS HEEREN VAN ZUYLICHKM BT VOOBBURGH.
Dus sprak een houie Kind^ of een van sijnentwegen,
Doe hy sich vond op 't Land om tijd-verdrijf verlegen:
Ick heb dat wesen niet dat ick te hebben plagh.
Een quaden avond-iuym, een felle blixem-slagh.
Die hooge bergen treft en spaert de laege heuvien,
Wirp Ü) my ter aerde neer, eer hy my dede sueuvlen,
Soo dat ick met mijn top, beneden in het gras,
Verraedlick lagh gestort, eer ick gewaerschouwt was,
Ick was, of ick geleeck, een van des werelds Wondren,
Een van het seveu-tal, eer 't blixemen en 't dondren
My door een domme kracht ter neder had geploft;
Ick leeek der Spitzen een daer Memphis noen op stoft 3,
Die Vorsten-beenderen en Konincklicke lijeken
Yerstreckten tot een graf in de beroemde Kïjcken,
Daer 't Nylewaeter mest het Kooren-rijck Egipt.
Ick wierd van yder een besprooken en belipt 4);
1) Persoonsverbeelding. 2) Wierp; zie boven vil en derg. 3) Versta
de Jigiptische pyramiden. 8) berept, bepraat.
HUYGENS. V. 2