Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
_ 13 -
Sulleu klauteren en klimmen,
Langhs 't gebeent' en armen op,
Over hooft en kruyn en top
Van de hoecksche Vierelingen 1),
. Al gelijck in alle diugen,
Broeders, even hoogh en breedt
En al eveneens gekleedt:
I)aer de Cabbeijaeus gesinden 2)
Noch wel lierbergh soiiden vinden,
Soo 't de Landvooghd soo verstond,
Dat hy die in scliootels sond
't Lijf gesoón, de staert gebraeden,
En een kruyck met wijn gelaeden
Van de Moesel of de Deel 3),
Om het oud-versufte scheel 4)
Met een Roemer af te drincken;
Langer, als de Vloer sal blincken.
En het marmer staen te prael,
In uw sinnelicke 5) sael;
Langer, als uw Slot zal duyren.
Dat, met even-zijdse muyren.
Vierkant uyt het waeter rijst,
Dat de Waerd en gasten spijst
Met een vangst van goede vissen
Als *t u die gelieft te dissen,
Slot, als men 't van 't Zuyden kijckt,
Dat een flesch in 't koelvat lijckt; —
Langer als men *t paerdt sal jaegen
Langhs de Vliet, met sweepe-slaegen,
Nae den Dam, of Delft, of Hae^i,
Alsser Schip en schuyt en kaegh,
Met sijn vracht en volck en waeren.
Uw kasteel verby sal vaeren.
Die, öf van of nae de Vliet
1) «Vier houten cabinetten of prieelen met clim bewassen, staende op
e Tier hoecken van den Hof, alle uyt eender hnnd gemaeckt" Huygens.
:) Klankspeling op het vorenstaand hoeksch. 8) In Belgien; deelewijB.
) verschil. 5) nette.