Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scanScanned page
69. J« Cats. 'sWcrells begiri, midden, eynde, besloolcn in den
Irouringh, enz. Tweede deel.
70—71. J. Bellamyy Gedichten. Eerste en Tweede deel.
72. 3m Layken's Duitsche Lier. Uitgegeven door Dr. J. van Vloten.
75. D. R« Kamphnyzen9 Uitgelezen Kijmen. Met een Inleiding
over het Leven en Karakter des Dichters, door Dr. J. van Vloten.
74—77. W. Büderdykj Mengelpoëzy. Twee deelen.
78. J. Revius' Leven en Uitgelezen Zangen en Dichten. Heruit-
gegeven en besproken door Dr. J. van Vloten.
79—80. C* Hängens9 Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten.
Derde en Vierde deel.
81. O. Z. van Haren, Willem de Eerste. Treurspel.
82. BLOEMLEZING uit de werken van Xedeilandsche Dichters der
Negentiende Eeuw, Vierde deel.
83—8-4. J. stalpert van derWiele, liet leven en de uitgelezen
Dichten. Met Inleiding en Aanteekeningen van Dr. J. van Vloten.
8Ö—86. E. Wolff-Bekker, Het leven en de uitgelezen Verzen. Naar
tijdsorde gerangschikt en toegelicht door Dr. J. van Vloten.
87. J. YoUenhove. {Bloemlezing uit de Gedichten van) Voorafgegaan
van een levensschets van den Dichter, door A. L. Lesturgeon.
88 en 6. Hnbert Pool, Gedichten.
89—90. E. Wolff-Bekker, Losse Proza-Stukken en Brieven, ver-
zameld en toegelicht door Dr. J. van Vloten.
91—92. C. Hnjggens, Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten.
Vijfde en Zesde deel.
93—94. BLOEMLEZING van Nederlandsche Proza-Schrijvers, door
H. de Veer. Eerste en Tweede deel.
95—96. w. Bilderdyk, Leven en eenige uitgelezen Gedichten,
door N. H. Th. ten Berge.
97_98. BLOEMLEZING van Nederlandsche Proza-Schrijvers, door
H. de Veer. Derde en Vierde deel.
99. P. C. Hooft, Warenar en Schijnheiligh. Mei inleiding en aan-
teekeningen van Dr. J. van Vloten.
100. E- A- Borger, Dichterlijke Nalatenschap.
101—102. BLOEMLEZING van Nederlandsche Proza-Schrijvers, door
H. de Veer. Vijfde en Zesde Deel.
105. J* Tan Effen, (Bloemlezing uit den Spectator van) Vierde Deel.
104. REÏNAART DE VOS. In Nieuwnederlandsch, door J. de Getter.
105. W. Messchert, De Gouden Bruiloft.
106. J, van Vondel, De Leeuwendalers. Geschied- en Hekeldichten.
107—108. C. Hnïjgens, Korenbloemen. Nederlandsche Gedichten.
Zevende cn Achtste deel.