Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 12 -
Liet ick miia herdencken gaen
Door u lecKcr letter-blaên,
Die ick even had gelesen;
Blaêü, die voor geen sterven vresen,
't Zy de Somer swicht of brand,
Vao een soete Joff'ren-hand,
Door uw wil, aen my gegeven;
Blaên, daer Hofwijck door sal leven
Langer, alsser bosch of laen
Staet, of met bf sonder blacn;
Langer, als d' abeele kruynen
Sullen Hofwijck en sijn tuynen •
Decken voor de scherpe sueê
"Van de seyssen uytter Zee 1):
Langer, ais sy, met de toppen
Van haer hoogh-gestege koppen.
Sullen weygeren den pas
Aen het huylen en 't gebas
Van de nortse Noorder-winden
Op den bloesem van de Linden,
Die, aen d' Oost' en Wester-kant
Van den Hofwijcks Hof geplant,
Maecken ruyme wandeldreven,
Die het quaelick willen geven
Voor 't Voorhoutse Joffren-rack,
Munnick-tuyutje, blaeder-dack,
Dat, door t roemen uwer Dichten 2),
Voor geen dingh behoeft te s wich ten,
Wat bf in bf tuyteu 't landt
Sijne borst op schoonheit spant;
Langer, als de mastc-boomen 3)
Sullen wederzijds bezoomen.
Met een altiid groenend lof,
't Buytenpacf van uwen Hof:
Als de nimmer-dorre Glimmen é)
1) Versta: de zeewind of -lucht. 2) Zie deel lll enIV bl.80 in't Voor-
hout. 8) Iluygens' lievelingen. Zie vervolgens en in de Sneldichten.
4) klimop.