Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 190 -
1059 Die wil scliuylen onder 't Blad,
Maeckt sich selven tweemael nat.
1060 Die 's Winters Vogels jaeght, en Somers zoeckt naeri
(Nesten,
Heeft voor sij nbueren noyt veel Korenwerck ten besten.
1061 Werd ick vau voren Heer, van acht'ren Geck genaerat,,
Hy vreest my die het doet, of is voor my beschaemt..
1062 Sieck van sottigheit te wesen,
Valt seer langhsaem om genesen.
3063 Die geene vrienden by en staet.
Moet weten, dat hem God verlaet.
1064 Die veel leeds is gewoon te smaecken,
Een weinigh goeds kan hem vermaecken.
1065 AVeest uoyt haestigh. Man noch Vrouw!
Kort beraed maeckt langh berouw.
1066 Hy, die het Goed deelt onder veel.
Heeft altemet het quaedste deel.
1067 Een vriend van alle man gelijck,
üf is heel arm bf is heel rijck.
1058 Die Pieter schuldigh is, en geeft Andries siju Geld,
'tls reden, dat hy 't noch eens telt.
1069 Die ten eersten niet kan kacken,
Sit wel tweemael op sijn hacken.
1070 Die voor den grooten Wegh den bywegh kiest, is dom:
Hy meent het vordert Wegh, en wandelt veel
(Weghs om.
1071 Die veel Gelds op een wil hoopen.
Moet veel gins en weder loopen.
1072 Weest van Geld en Brood gerieft,
En ghy trouwt waer 't u belieft.