Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 184 -
977 Een Deur, die on^
Bekoort een heilig
loten staet,
an tot quaed.
978 Dewijl ick niet en weet, en u niets is verborgen,
Ick bid u; seght my eens, wat droomd' ick heden
(morgen ?
9S0
9S1
979 IVat meer hier en wat meer daer,
AJie ^rol eu is maer Haer.
AJser Druyven zijn en Vijgen,
Afoet gh' uw' Winter-kJeeren krijgen.
AJs een 1) de Sterren telt,
Behouden sy het veld.
982 Belieft het God den Heer,
Het regent wel met alien Wind en Weêr.
983 Belieft het God den Heer,
Het regent in sclioon Weêr.
9S4 Al slapende maeck ick my moê;
Wat meent ghy, dat ick gaande doe?
955 Belooft de Koever Wasch 2) en Missen op 't Autaer,
Voor seker, de Galey 3) is iu een groot gevaer.
956 Indien de kreupele van Min vergaet.
Wat sal hy die niet kreupel gaet?
957 Soo de Duyvel bidt, maeckt staet,
Dat ]jy u bedriegen gaet
9SS Daer dc V^ijsel is aeu 't gaeu,
Komt een lecker Noeu-mael aeu.
9S9 AJs de Wolf rooft op sijn best,
Jaeglit liv verre van sijn nest.
990 Eer de Geck verdragend) zy,
Js de Merckt al langh verby.
Jjleniand 2) H'as. 3) Versta; zijn roofBchip 4>Orercenge komen.