Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 176 —
Sy kauwden al den Wijn, Kers* hem de siecken in gaf.
866 Daer's geen gerief te doen: Vier menschen in één schoen.
867 Ken Os alleen kackt grooter hoop. Ais hondert Swal'wen over hoop.
868 Doet geern, gelijck ghy moet doen: Quaed doen kost meer als goed doen.
869 Siet op de kinderen, dié knickeren en koten: *t Gerucht is meestendeel veel meerder als de Noten.
870 De vrees bewaert den Wijngaerd meer. Dan die hem waer neemt voor den Heer.
871 Veel eten 's avonds helpt meer menschen aen haer Dood, Dan menigh groot Doctoor kan helpen uyt den nood.
872 Niet doet niet seer, Armoed is pijn; 't Is beter niet als arm te zijn.
873 Ken Ksel, die my draeght, is beter als een Paerd, Dat my de zael uyt smijt, en tuymelt op der aerd.
874 Ken Geck weet meer tot sijnent, dan een Man, Die wijs is, tot een ander weten kan.
875 Hy doet een onvoorsichtigh werck. Die Vyer meent uyt te doen met Werck 1).
876 Daer zijn gedreighden en gewonden, Maer d'eerste worden meest gevonden, of Dreigen is goed om verdragen. Meer gedreighden dan geslagen.

877 Ken rijck Man heeft meer Goeds ak hy ten achter teert, Dan een behoeftige, die vast sijn Goed vermeert.
878 De schijte-broeck, die Broeck en Hemd bedoet. Heeft meer te seggen, dan die 't wasschen moet.
1) Vlas, touw.