Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 7 -
Het Hoer light midden-boords, dc vlagge wijst voor uyt.
De Naelde wiickt noch wraeckt l), en alle gissingh sluyt,
En al 't besteck gaet vast; voor-wind maeckt rechte streken,
Maer, Stierman! waer is 't Schip ten einde van ses weken?
Voor St Helena? jae, soo 't God en water wil,
Soo niet, aen St. Thomé, of mog'lick in Brasil!
Dat doet de blinde kraclit van on^emerckte Stroomen.
Soo gaet het in 't beleid van Rijmers en haer' droomen:
Sy munten 't op de kust daer 't Schip op is bevracht,
Sy hebben Koer en Schoot (soo meenens) in haer macht;
Maer daer 's wat onverhoeds, in t Zee-sop en stjn baeren,
Haer slechte Zeemanschap in 't zeilen wedervaeren;
Een ongevoelde drift, een Tij heeft haer verleidt;
Sy hebben eens een woord voordachteloos mis-seidt,
Goên avond 2) Redens-reê: dat woord moet weer berijmt zijn.
Of 't streeck houdt of geen streeck, of 't Dicht soud* on-
(gelijmt zijn.
Soo lijmt men dan voort aen 3), en raect van Oost in West,
Van 't Zuyden in het Noord: tot dat m', in 't lieve lest,
Verzeilt en bijster's weeghs, met loeven en laveeren,
(God weet hoe gracelick!) naer 't oogemerck 4) moet keeren:
Terwijl de Leser staet en gaept met open mond,
En wenschte, dat hij eens den Dichter wel verstond,
Die wel verstaenlick waer, kond hy sich selfs begrijpen.
Gaet, lieve leser! gaet uw herssenen nu slijpen,
Om door 't geheim te sien van 't mijmerigh gesegh,
Daer, die u leiden sou, verrückt 5) is van deu wegh.
Nu heb ick my ontkleedt: waer hael' ick Vijgen-bladen
Tot masker van de schaemt, daer med' ick sta beladen?
"Wie wil nu Hofwijck sien of hooren met geduld,
Met logens opgepronckt, met klater-goud verguldt?
Ghy, Leser! hoort ghy noch dry woorden van verschoonen;
Noch ben ick lesens waerd, en kan het sus 0) bethoonen:
Al dat ick Hofwijck noem, is Of-wijck 7) van den wegh,
Die waerdigh zij betreen; indien ick Hoefwijck segg',
1) w-eêrspreekt 2) Vaarwel dan. 3) Maar roort. 4) doel. 5) ver-
voert. 6) zoo. 7) af-wijk.