Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 152 -
534 Tot het minnen en het winnen
Groot geweld en kloeeke sinnen.
535 Lange ooren, lange roeken,
Moet men meesteren met stocken.
of
Men moet Ezelen en Vrouwen
Bey met Stocken onderhouwen.
536 Die gierigh is en rijck.
Heeft Vriend noch Vriends gelijck,
537 Hoe de gierige meer heeft,
Hoe hy meer in armoe leeft,
538 Op wel ^eneeren
Past rustigh teeren.
539 Het goed en 't quaed
Blijckt aen 't gelaet
540 Een Geck, indien hy swijgen kan,
Gaet uyt voor een verstandigh Man.
541 Die goê betalingh doet,
Beërft een anders goed.
542 Schort het u aen een goed Soldaet,
De Ploegh is 't, daer hy achter gaet.
543 Het Land, dat vet en vruchtbaer is,
Soo 't niet en rust, soo draeght .het mis.
54i De Slack, om H suer gesicht van quelliug t'overkomeu;
Heeft voor twee Oogen een paer Hoornen aengeuomen,
545 Dien ghy voor uw Vyand telt,
Wenscht hem al sijn goed in Geld.
545 't Eu is noch Heu^el-roê, noch Visscher die 't beschickt,
'1 Bedrogh is in het Aes, daer 't Viskeu aen verstikt.
5M Dry dagen duren Noorde-Winden,
Wanueerse haer geweld ontbinden;