Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
— 150 -
505 Meest sult ghy 't soo bevinden
Veel Kind'ren, weinigh Vrinden.
506 Üie goede Potten breken kan,
Behoudt er goede Scherven van.
507 't Was daer sich een Geck verliep,
Üaer de Wijse raed uyt schiep.
508 Daerder veel pist te gelijck,
Werdt het Sand wel haest tot Slijck.
509 Daer geen eer eu is,
Daer geen zeer en is.
510 Daer een Deur werdt toegedaen,
Sal een ander open gaen.
011 . Waer henen ghy u wendt eu gaet,
Maeckt, dat ghy met bekenden gaet.
512 Daer 't uiet en roockt,
Wert niet gekoockt.
513 De Schaemt' om veer.
Geen Deugbden meer.
514 Daer de Koningh niet en is,
Loopen alle soeckers mis.
515 't Is genoegh, als ick my hoê
Voor het gen' ick selver doe.
516 De Luyaert seght: „'k wil slapen gaeu,
Goê tijdingh komt van selver aen".
517 Vertrouwt twee Waerseggers iu al uw onderwiudingh.
Den eenen heet Vernuft, eu d'puder Ondervindingh,
518 Koof-vogels zijn noch vrinden,
Noch veel by een te vinden.
519 Twee goede Kelten heb ick, daer ick hoor:
Een in mijn Mond, het ander in mijn Oor.