Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 6 -
Ten deeleu 8) om de kunst: en die de waerheit soecken
In 't Jos aensieuelick van welgerijmde Boecken,
Zijn even verr' van 't pad, als die den wilden aerd
Van *t weelderi^h pinceel aeuvaerden voor een Kaert.
Leest met voorsichtlgheid wat Dichters van haer 1) geven;
*t Is rouw'2) Land-metery, daer staet geen passer neven.
En die een dobbeltje wil hangen aen de vracnt,
Om Hofwijck te gaen sien in d' ongeineene pracht,
Dien ick het heb geleent, zal weiuigh min als vloecken,
En Seggen: „Wel, ick segg: is dat het voer van Boecken,
Is dat een' Schildery, die op het leven trecktr
*t Schijnt, dat men kinderen d' oud' avontuer vertreckt 3)
Van 't Koninghs dochtertjen, om in den slaep te raecken!
Is dit het hoogh Kasteel, zijn dese dorre staecken
Die Eicken Hemel-hoogh, is dit het Masten-woud,
Zijn dese Lindekens het andere Voorhout,
Is dese bult een Bergh, is dese plas een Vijver?
Wat quelt my d'ydelheit van dien verweenden Schrijver!
Laegh noch mijn dobbeltjen in 'tsackjen van de Kerck,
Soo had ick Godt behaeght en sat noch op mijn werck.
Ja, vrienden, blijft by huys, en spaert uw sestien duytené):
'k Heb rijp en groen geseght, om dat het Dicht souw sluyten,
Soo gaet het (noch eens) met de Kijny)en; om een woord
Dat sonder weergaê is, moet arme Waerheit voort,
Eu om een braever 5) woord, dan woorden die wat seggen.
Moet onred' in den top, en Reden onder leggen;
Mits dat het Klinck-dicht zy, is 't snoodste 't beste Dicht,
En beste Dichter is die konstelickst verdicht.
Beschaemt 6) den Meester vry, die 7) van de kunst wilt
(heetcn.
En laet ons een voor een ontlasten ons geweten:
zeilen.
En 't schijnt, de ruyme schoot en weten van geen feilen;
1) zich 2) ruwe. 3) verhaalt 4) Thans zou men van tien centen
Bpreken. 5) fraayer. 6) Stelt op de kaak , ten toon. 7) Versta: gy die.