Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
148 —
476 Verlaet uw Huys en komt in H mijn;
Ghy sulter niet seer lustigh zijn.
4^7 Laet ons niet fier op Vaêr of Grootevaêr of Oom zijn:
De rechten Adel is, soo wy maer selver vroom zijn.
i78 Ick liet volck in mijn werck.
En gingh self naer de Kerck.
479 Wat seght ghy, Meester, salder Haer op komen?
Waer 't maer het vel, het waer goed meê genomen 1).
480 Doen al wat men seggen kan,
Is geen werck voor alle man.
451 Een Vriend, die gh' u geheim gelooftS),
Staet met de Voeten op uw Hoofd.
452 Het Huys is wel beheert,
Daer maer één in verteert.
453 Prijst een Vrouw haer schoone kaken.
Wilt gh' er een Sottin af maken.
484 Seght my, met wien ghy omme gaet,
'k Sal seggen, wat ghy doet en laet.
485 Spreeckt een Loogen, wilt ghy maecken
Aen de Waerheit te geraecken.
486 Wilt gh' uw eigen Goed verbeten,
'k Sal 't u niet eens danck sien weten.
487 *t Geld van een gierigh hert
Gaet tweemael aen de Mert.
488 Geld en Verstand en menschen-Trouw,
Veel minder dan men denckeu souw.
489 Godt gev' my, in proces te treden
Met heden van verstand en reden.
490 God is 't, die de genesingh geeft.
De Doctor, dieder Geld af heeft.
1) Zoft volstaan. 2) Vertrouwt.