Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
VOORBERICHT.
Ben' goede haadvol Spaensche Spreeckwoorden hebb' ick
uyt een grooter hoop gelesen, naerse my in haer' ïael
bevielen, ende in de mijne bevallick schenen uytgesproken
te können werden. Daer een van beiden gebrack, sagh ick
geen voordeel te doen; want wie soude my danck weten,
dat ick slechte wijsheit van over Zee haelde, of treffelicke
sinnen soo pijnelick uytstamerde, dat mijne Landslieden
van d' eene walghden, van d' andere verschrickten, ende
van geene sulcke woorden hare Spreeckwoorden wilden maec-
ken? Om voorts de uytgesifte soo veel gangbarer te maken,
ende aen den man te helpen, hebb' ickse in ttijm gekleedt;
felijck men Pillen verguldt, en bittere Schellen in Suycker
ackt. [n Spaensck hebb' ick 'er weinige soo gevonden:
't en zij men voor Rijm neme sekeren wilden byklanck 1),
die meest onder alle Volcken in hare Seghswoorden daer
voor uyt gaet, nelfens een' Voet-maet emmers soo los en
ongeregelt.
3en ick niet bedrogen, Kijm en Vaste Voet-maet salse
niet bedorven hebben. Emmers slot van geluyd is het Oor
aengenaem en, de Maet daer by, de Memorie niet ondien-
stigh. Staende dan soo nauw op de Waerheit, als my doenlick
is geweest, hebb' ick er nochtans wat aen moeten klampe^
daer ick al te korte woorden gevonden hebbe, ende die
ongepaert ende ongerijmt. Dat, hope ick, sullen sy my ten
besten houden, die het Ambacht verstaen, ende mijne moeyte
niet laecken, als met aenwijsinge van beter, daer ick geerne
Toor buygen sal.
Wat de saecke belangt, wijse Lieden sullen 't niet voor
1) De zoogenaamde, in 't Spaansch gebruikelyke assonance.