Boekgegevens
Titel: Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Deel: Dl. 7-8Vitaulium $ Hofwijk $ Spaansche wijsheit $ vertaalde spreekwoorden
Serie: Klassiek letterkundig panthéon, 107/108
Auteur: Huygens, Constantijn; Vloten, J. van
Uitgave: Schiedam: H.A.M. Roelants, 1879
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: IN BEWERKING
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203253
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Korenbloemen: Nederlandsche gedichten
Vorige scan Volgende scanScanned page
- 105 ~
Dan die ick my vermeet te seggen oft te singen:
'ïen Oosten met een Dorp, dat geen gelijck en kent.
Ten Zuyden met een' Wey, die tegen *t Veen belendt,
En duysent Wandelaers met vier gekloofde voeten.
Die Hofwijck met den dagh beleefdelick begroeten.
En loeven my 't bedd' uyt, en roepen, in haer' spraeck:
Op, luyaertl uyt de Pluym, en schaemt u van den vaeck!
Past op de Peerelen, die' in ons' eetsael flonck'ren,
Eers' ons 't steil Sonnen-vier komt rooven en verdonck'ren;
Daer komt do roover; in de vodden 1); 't is hoogh tijdl
Of denckt: ghy zijt uw deel in ons ontbijten quijt!"—
Zuydwestwaert Hoef aen Hoef, en Voorburghs Ambachts-
(heeren,
En Delft, haer' vaste vest, daer hondert Molens keeren,
En tuygen, wat' er meels tot soo veel monden hoort,
Daer van men 't Straet gerucht schier binnen Hofwijck hoort:
Dan Rijswijck, 't schoone Vleck, dat Princen kon bekoren 2):
Ter Westeficker Sou den lieven Haeghschen Toren,
Eu, over 't Broeckerhoy, der Graven hooge Woud,
En voorts de witte wal van 't Scheveninger Sout.
Kiest venster en gesicht; en weet'er af te seggen:
„Dit keur ick voor liet schoonst, dii soud ick liefst verleggen",
Soo weet ghy meer als ick, die noch een weêrhaen ben.
En twijffel, waer ick best mijn' oogen henen wenu'.
Verveelt u 't uytsien, keert; met insien sal ick 't soeten,
En doen u in een Kas van Boeren-boeckjens wroeten.
Van Boecken uyt de Stadt, van wijsheit in 't Latijn,
Of in sijn Moeder^ Griecksch, of dat nu Talen zijn:
Parijs-wcrek, en niew Koomsch, of in de ronde lett'ren
Van 't praclitige Madridsch, of in het Engelsch quett'ren4),
De Tael van alle Tael, die nergens thuys en hoort.
En allom boortigh is; of die m'in Holland hoort;
Of in besaeit papier met letteren en noten
1) Pltinie, klcêren. 2) Blijkens het thans gesloopte huis te Kieuwburg,
waar in 1697 de mde van Rijswijk gesloten werd. 8) vergoeden 4) Niet,
met Bilderdijk, met quoth in verband te brengen, maar als geluidnabootsend
woord te verstaan.