Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
zeker weinigen, dat het Christendom met Eome's Staat-
kunde weinig gemeens had.
Geen wonder dat de opvoeding der jeugd sedert van
karakter veranderde. Niet de mensch als Staatsburger, maar
de mensch als mensch was het voorwerp zijner zorgen.
De herschepping van het individu, en door de indivi-
duen van het huisgezin, en door de huisgezinnen van
de maatschappij was het doel van het Christendom.
In het Oude ßomeinsche rijk kwam echter de op-
voeding niet tot haar recht. Eeeds was de eens zoo
zoo machtige staat zijn ondergang naby. De Germaan-
sche stammen vielen in het vermolmde wereldrijk. Zij
verwonnen en verdeelden het; maar als altijd (o, hoop-
vol uitzicht voor de zegepraal van den geest over stof-
felijk geweld!) de beschaving won hen. Het Chris-
tendom deed echter voor die beschaving oneindig meer.
Het herschiep die ruwe stammen en bracht ze tot
een eigenaardige ontwikkeling, zoodat er werkelijk een
nieuwe wereld ontstond. Was het wonder, dat Staat
en Kerk zich vereenigden, en dat de opvoeding der
jeugd van Staatswege aan de Kerk werd toever-
trouwd !
Beiden wiesen op en ontwikkelden zich. Zij werden
echter al ras naijverig, en betwistten elkander het opper-
gezag; en voorzeker geen huwelijk heeft meer twist
gebaard, dan dat tusschen Kerk en Staat. Voor de school
kwam echter die vereeniging in zeker opzicht ten goede.
Er was althans geen agitatie mogelijk als die, welke
ons thans beroert.
De schoolopvoeding stond trouwens zoo hoog in
eere niet. Noch de Staat, noch de Kerk eischten voor
zich een zoo ontwikkelend onderwijs, als hetgeen wij
thans begeeren. De leer van het onbepaald gezag gold
voor beiden, en of daarvoor nu volksontwikkeling dienstig
is, durven wy niet bevestigen.
2*