Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
Maar uit deze erkenning volgt dan ook, dat er
eenheid moet bestaan in de opvoeding. Dat alle krachten,
die op de jeugd werken, hetzij Huis, of School, of Kerk of
Staat in éénen geest moeten werken, al is het niet op
dezelfde wijze en met dezelfde middelen. Zelfs al meende
iemand, dat één dezer krachten beter gemist kon wor-
den, hij zou toch moeten erkennen, dat zoo lang ieder
van deze op het kind werkt, er althans harmonie moet
bestaan met de anderen; opdat hier niet worde afgebro-
ken, wat elders met zorg wordt opgebouwd.
Stellig wordt de opvoeding belemmerd, als een van
deze krachten met de anderen in tegengestelde richting
werkt. Dan onstaat er noodwendig eenzijdigheid en het
slachtoffer van zulk een opvoeding, als ze dien naam nog
dragen ma-g, zal juist in die richting het sterkst getrok-
ken worden, die voor zijn vorming als mensch het minst
verkieselijk is. Die eenzijdigheid zal niet alleen schaden,
omdat de ontwikkeling van het eene vermogen ten
koste van het andere geschiedt; maar ook, wat bevoor-
recht schijnt, ondervindt er het nadeel van.
Evenzeer als in het lichamelijke een overlading van
hersenen niet alleen voor de spierenen het bloed, maar
ook voor het hersengestel schadelijk zou wezen, evenzoo
zou ook iemand, die eenzijdig verstandelijk ontwikkeld
was, niet alleen mingevoelig zijn, maar ook zijn verstand
zelf zou die nuchterheid, die frischheid, die onbevangen-
heid missen, die de voorwaarden zijn van een gezond
verstand.
Alzijdigheid is dus een der hoofdvereischten van een
goede opvoeding. Niemand zal het tegenspreken. Elk
leerboek over opvoeding heeft ons trouwens reeds dezen
eisch ingeprent, en ieder onderwijzer zal dit leerstuk
rechtzinnig belijden, ook al mochten leer en leven juist
niet te best met elkander overeenkomen.
Voor- en tegenstanders der Openbare School zijn
2