Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
23
Ook de landshistorie zal op de Openbare School
minder dan op de Bijzondere voor verminking gevaar
loopen. Of geeft de laatste geen aanleiding, dat b. v.
onze onafhankelijkskrijg door een deel des volks als een
werk van God en door een ander deel als een werk des
Satans zal beschouwd worden. De Openbare School
deelt echter de feiten der geschiedenis mede, en laat de
qualificatie daarvan aan een later meer gerijpt oordeel
over.
Is de behandeling daarvan om die reden kleurloos?
Neen, maar zij is partijloos. Ook dit leervak wordt op
de door ons aangewezen wijze aan de opleiding tot
christelijke en maatschappelijke deugden dienstbaar ge-
maakt, en daartoe levert het uitnemende bouwstoffen.
De bezwaren zijn ons, in de praktijk nog nim-
mer gebleken. De Hervorming behoort niet tot de ge-
schiedenis van ons Vaderland; maar tot die der Kerk.
De geloofsvervolging baart ons geen moeite. Wij mogen
ze in ons land, waar ze sedert eeuwen balling is, en
vrijheid des gewetens lang gehuldigd werd, vrijelijk afkeu-
ren. Wij zijn in dit opzicht te vrijmoediger geworden,
sedert Eoomsche schrijvers hun Kerk zoeken te zuiveren
van bloedsmetten, en om strijd verklaren, «dat de kerk
(/nimmer een doodvonnis geveld, veel minder uitgevoerd
//heeft." Het geschrift waarin Heijnen dit verklaarde, (1)
is kerkelijk goedgekeurd. Welnu, dan geven wij door
het afkeuren der geloofsvervolgingen geen ergernis aan
eenige gezindte. Een andere vraag is het echter, of het
wel paedagogisch zou zijn daarover veel met kinderen
te spreken.
Waar dus de Openbare School de godsdienstige op-
leiding niet tegenwerkt, maar wel bevordert, waar
(1) Zie «de Houding vau'eenige Nederlandsche Protestanten tegenover 's Pausen
nitnoodiging betreffende de Algemeene Kerkvergadering, beoordeeld door T. Heijni»."
Uitgegeven bij G. W. van Bïlle, te Botterdam.