Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
; 7>
22
»volledige vrijheid, onbekrompen recht, om naar zijn
»getalsterkte en geldelijk vermogen, naar zijn zedelijke
//kracht en de geestesgave, die het in zich draagt, op
//de nieuwe volksformatie in te werken... Ons Gerefor-
//meerd volk vooraan maar evenzeer onze Katholieke
//landgenooten, de mannen van^het oude //Nut" zoowel,
//als het jonge Holland, noem het modern of radicaal,
//kortom elke groep, elke richting, moet kunnen meê-
//bouwen aan het nieuwe huis waarin Holland's volk
//Wonen zal."
Maar nu eischt Dr. Kciupee daarvoor, dat ten op-
zichte van het onderwijs het beginsel van selfgovernment
worde toegepast. Selfgovernment! Voorzeker een
grootsch, echt liberaal denkbeeld, dat vooral in onze
moderne Staatsregeling uitnemend past. Maar die nu
een groot doel wil, moet ook het middel niet versma-
den. Om het volk in zijn geheel niet als gewillige
volgers van een drijvende partij, maar met bewust-
heid en uit overtuiging //op de nieuwe volksformatie
te doen inwerken," moet het ontwikkeld en met de
noodige kennis toegerust worden. Om de grondslagen
van het nieuwe Staatsgebouw breed genoeg te leggen,
dat elk bestanddeel der natie later zijne plaats zal kunnen
vinden, moet men zich vooral wachten, om de toe-
komstige burgers van .den Staat nog voor hun mon-
digheid voor een party aan te werven.
Dit laatste zou ongetwijfeld het gevolg zijn, wanneer
het onderwys door de partijen geëxploiteerd werd, en
daarom heeft de Openbare School zooveel boven de Byzon-
dere vooruit. In de eerste worden de grondslagen ge-
legd, waarop later iedere richting zal kunnen voort-
bouwen. Daar worden de toekomstige burgers alzoo
ontwikkeld, dat ze later met een onbevangen oordeel
de verschillende richtingen zullen kunnen waardeeren
en gewetensvryheid zullen leeren eerbiedigen.