Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
21
ffkomen, zoo de gebondenheid der Staatsschool ontbonden,
//het ontzenuwde protectiestelsel ten lande uitgejaagd en
//de onbeperkte, volledige vrijheid van onderwijs wordt
// erkend."
//Een vijftal levensvragen voor ons volk..." //Op die
//vragen willen we, dat Hollands volk ons zelf een antwoord
//geve. Een antwoord niet door anderen voorgezegd, maar
//door het eigen geweten ingefluisterd. Een antwoord
//niet in de woeling der partydriften opgevangen, maar
//met kalmen ernst beraden in het hart. Een gewetens-
//antwoord dus van overspanning vrij, en wel gewikt en
/(gewogen voor Hem, aan wien ook ons volk zijn oor-
//sprong dankt, van wien ook ons volk zijn roeping ont-
//ving, en die als rechter der natiën ook ons volk eens
//ter verantwoording roept over zijn zedelijk talent."
In hoeverre ons antwoord daarvan den stempeldraagt,
laten wij gaarne aan het oordeel van Dr. Kuijpee over.
Wat het eerste en hoofdpunt der aanklacht aan-
gaat, dit meenen wij althans beantwoord te hebben.
Wij wezen op de veranderde tijdsomstandigheden, waardoor
de godsdienstige opleiding niet meer geheel aan dezelfde
handen als vroeger kan worden toevertrouwd.
Maar ook Dr. Kuijpee erkent met ons, dat wij met
den bestaanden toestand moeten rekenen. Hij erkent
(blz. 21 van de Rede) //dat ons volk onder den machtigen
//invloed der revolutionaire staatstheorie en der moderne
//begrippen den ouden vorm van het nationaal leven niet
//behouden kan, en dat een geheel nieuwe volksformatie
//ook thans de noodzakelijke vrucht van zulk een gewel-
//digen ommekeer moet zijn."
Tot die nieuwe Staatstheorie nu behoort ongetwij-
feld de onzydigheid van den Staat en dus ook van de
Openbare School op het gebied van godsdienst.
Ook dit geeft Dr. Kuijpee toe, waar hij schrijft,
(blz. 24.) //Wij eischen voor elk bestanddeel van ons volk