Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
NASCHRIFT.
Wat we tot hiertoe schreven was reeds voor de
pers gereed, toen Dr. Lampings Brochure: Kerk en
School in het licht verscheen. We meenden dat daarin
de zaak van het Openbaar Onderwijs zoo goed verdedigd
was, dat ze onze verdediging niet meer behoefde.
Maar toen nu kort daarop de rede door Dr. Kuijptje
uitgesproken ter opening van de Algemeene Vergadering
der Vereeniging voor Christelijk Nationaal Schoolonder-
wijs werd openbaar gemaakt (1), vatt'en we ons eerste
voornemen weder op, om de Openbare School tegen zulk
een geweldigen aanval te verdedigen.
Geen kleine beschuldigingen zijn het toch, die
Dr. Ktjijpee tegen de Openbare School richt. Enkele
van deze zijn genoeg om, als ze rechtmatig zyn, het
vonnis der verwerping over die School te rechtvaardigen.
Men leze en oordeele!
Dr. Kuijper zegt, op blz. 18 van de genoemde rede:
«Godsdienstigheid, prijsstelling op de landshistorie, bloei
ff van het huiselijk leven, selfgovernment der burgerij, en
weerbied voor gewetensvryheid, ziet daar een vijftal
»eischen van ons volksleven, die de Staatsschool niet
//kan bevredigen, en die dan eerst tot hun recht kunnen
(1) Genoemde rede werd uitgegeven bij E. H. Blankenberg Jk., te Amster-
dam, onder den titel van: «Het Beroep op het Volksgeweten"