Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
18
agitatie te onderhouden en aan te vuren, en alle midde-
len ter bevrediging tegen te werken.
Waar men geen volksverlichting wil, waar men de
leer van het onbepaald gezag zoekt te herstellen, waar
men het volk terug wil voeren tot den tyd, waarin
moordschavot en brandstapel elke vrye gedachte smoor-
den , daar moet men de Openbare School als kweekplaats
van zelfonderzoek schuwen. Een ontwikkeld volk kan
men gemakkerlijker uitroeien, dan het onder een
slavenjuk doen buigen. Wie nu als Filips 11 of
Keizer Feedinand liever over een verwoest land,
dan over een volk van ketters heerscht, wie zijn
eigen zoon liever op den brandstapel, dan met
ketterij besmet zag, moet de Openbare School ter
dood toe bekampen.
Dat willen echter de ware zonen niet van een voor-
geslacht, dat zyn godsdienstige vryheid met zyn bloed
heeft gekocht, en zijn politiek bestaan als prijs uit den
kamp heeft verworven. Ze mogen Hervormd, Roomsch
of Israëlitisch zijn, de vrijheidsliefde zit allen waren
Nederlanders in het bloed. Reeds in den tijd, toen de
vrijheidskrijg een aanvang nam, toen de spanning in het
godsdienstige op het hoogst was, vergaten Roomsch en
Onroomsch hun onderlinge grieven , om den vertrapper
der vrijheid te weerstaan. Zelfs de noodlottige beelden-
storm kon op den duur de samenwerking niet verhinderen
tusschen de aanhangers der gescheurde Kerk, en op den
vrij gemaakten bodem vond de van elders verjaagde
Israëliet een gastvrij ooi'd.
Die deze vrijheid willen belagen, ze zijn Neêrlands
echte zonen niet. Laat ons daarom de handen in een
slaan, om met al onze krachten die vrijheid en de daar-
toe noodige eensgezindheid te handhaven. Laat de
Openbare School zich de eere waardig maken, die haar
verleend werd door haar bestrijders in de Hoofdstad van