Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
r •
nUu.
17 i: nnc3n;-ncht 151 bij da
A.VISTERD-
allerminst voorzien, al ware Aj nog mo jijtipjin^
Immers zij is niet voor allen toegankelijk.
Hoe goed zich het godsdienst-onderwijs met
de Openbare School verdraagt, hoe geschikt deze
zich leent, om de godsdienstige opleiding in de
hand te werken, hebben wij zoeken aan te toonen.
Maar ook de ervaring pleit reeds gunstig voor dat
beweren.
In de Vereenigde Staten van Noord-Amerika is
ook het godsdienst-onderwijs van de Openbare School
uitgesloten. De Kerkgenootschappen en bijzondere
vereenigingen voorzien er echtér ruimschoots in, en
geen land ter wereld is er, waarin meer belangstelling
in de godsdienst gevonden wordt, getuige daarvan de
ijver voor de zending.
Maar ook ten onzent is van die gemakkelijke samen-
werking reeds het bewijs voorhanden. Op het gouden
feest van den waardigen Scholten, onderwijzer te Rot-
terdam , betuigde de President van het Israëlitisch Arm-
bestuur aldaar: «dat de resultaten van het godsdienst-
wonderwijs op de Israëlitische godsdienst-armenscholen
wnooit beter waren, dan sedert het maatschappelijk en
wgodsdienst-onderwijs gescheiden werd."
Waar zoo de ervaring spreekt, daar moet men niet
langer de eenheid der opvoeding met behoud der Open-
bare School ondenkbaar achten. Onmogelijk is die
eenheid echter dan, wanneer Kerk en School en Staat
elkander met wantrouwen aanzien, en waar de verschil-
lende partijen op de lagere School ieder haar recruten
vormen voor een strijd op leven en dood in de toe-
komst. Juist daardoor loopt de opleiding der jeugd
gevaar, en worden de scholen tuighuizen, waar de
wapenen gesmeed worden, tot vernieling van den Staat
en tot omverwerping van de bestaande maatschappij.
Wie ze daartoe wil vormen heeft rede om de bestaande