Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
16
ganda op uitgebreide schaal aan onderwijzers, die met
den yver van nieuw bekeerden de moderne begrippen
voorstonden. Nu is ter rechter ure dat gevaar afgewend,
en is de jeugd door de wet als met een dam beveiligd
tegen den stroom der nieuwe denkbeelden.
Maar dat niet alleen. Door de verwijdering van het
godsdienst-onderwijs van de Openbare School, is de
Kerk haars ondanks gedwongen tot de vervulling van
een plicht, die zij zoo lang verwaarloosde. Hoe is het
mogelijk dat de Nederduitsche Hervormde Kerk, die zoo-
veel leden telt, de godsdienstige opleiding der jeugd zoo
langen tyd bijna uitsluitend aan het toeval overliet. Als
zij eenmaal ontwaakt uit den slaap, zal zij zich in zak
en assche kleeden van rouw, over een verzuim, waarvan
onkerkelijkheid en onverschilligheid bij velen reeds de
noodlottige vruchten zijn.
Maar nog is het niet te laat, om dat verzuim te
herstellen. Daarvoor stelle de Kerk zich niet tegenover
den Staat, dan alleen om zich te schamen dat deze zoo
veel beter zijn roeping begreep, en zij vatte de hand,
die haar wordt aangeboden.
Immers de Staat noodigt bij de wet de Kerkgenoot-
schappen uit, om zich met het godsdienst-onderwys te
belasten, en bood daartoe de schoollokalen ter beschikking
aan. De leertyd zou ook wel te vinden zijn. Geen School-
bestuur zou weigerachtig zijn, om daarover in schikking
te treden. Men haaste zich om daarvan gebruik te
maken, want reeds sedert eenigen tijd werd dat gods-
dienst-onderwys buiten de Kerk om, verleend door man-
nen , veelal welmeenend en vroom; maar die grootendeels
voor dat onderwijs allen paedagogischen tact missen, ja
waaronder er zijn, die daarvoor niets bezitten dan een
blinden ijver zonder verstand, een ijver voor eigen mee-
ningen en begrippen.
De Bijzondere School kan in de bestaande behoefte