Boekgegevens
Titel: Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Auteur: Jansen, A.
Uitgave: Rotterdam: J.P. Storm Lotz, 1869
Auteursrechten: Zie auteursrechten
Citeerinstructie: Bijzondere Collecties van de Universiteit van Amsterdam, UBM: Br. 2827-5
URL: https://schoolmuseum.uba.uva.nl/bookid/LCSM_203233
Onderwerp: Onderwijs: openbaar en bijzonder onderwijs
Trefwoord: Kuyper, A., Schoolstrijd, Nederland
Bekijk als:      
Scan: Afbeeldinggrootte:
   Eenheid in de opvoeding noodzakelijk en met behoud van de openbare school mogelijk: met een naschrift ter beantwoording van Dr. A. Kuijpers Beroep op het volksgeweten
Vorige scan Volgende scanScanned page
15
Wie dit echter ook bij het godsdienst-onderwijs
verlangt, wie menschen voor de kennis van God meer
geschikt acht, dan papegaaien of apen, zal in de Open-
bare School zijn bondgenoot vinden.
Behalve al hetgeen wij noemden, waardoor de
Openbare School aan de opvoeding kan medewerken,
zonder haar neutraal karakter te verliezen, kan zij zich
nog bedienen van die geloofsovertuigingen, die alle
Kerkgenootschappen met elkander gemeen hebben.
De onderwijzer der Openbare School kan nog altyd
zonder eenige gezindte te kwetsen, spreken van dat
Alziend oog, dat door muren dringt en in het verborgene
ziet; van vertrouwen op God als de hechtste steun in
den strijd des levens, en het onverdoofbaar licht in een
duistere toekomst. Nog altijd kan hy opmerkzaam maken
op den rechter daar binnen, die ons vrede schenkt,
v/aar wij op hem acht geven, maar wroeging baart, als
wij naar zijn stem niet luisteren.
Er is nog zoo oneindig veel, waarvan de onder-
wijzer zich kan bedienen, om op het gemoed zijner leer-
lingen te werken en indrukken te weeg te brengen die
soms gunstig voor het geheele leven beslissen.
Het is waar, voor een opleiding, zoo als wij die
schetsten, wordt in de eerste plaats vereischt, dat de
onderwijzer zelf een godsdienstig mensch is. Zonder
dat zou zyn School niet Christelyk zyn, al gaf hy ook
onderwijs in de godsdienst. Ja, daardoor zou juist zijn
onderwijs anti-Christelijk worden. Daartegen geeft echter
de wet een waarborg, die zonderling genoeg bij hen,
voor wie zulks het verkieselijkst was, aanvankelijk de
meeste bestrijding vond.
Voorwaar de behoudende partij in de Kerk moest
dankbaar zyn, dat juist in een tijd als de onze het
godsdienst-onderwijs aan de School onttrokken is. Welk
een gelegenheid bood anders die School tot een propa-